Lars-Gunnar Frisk

Lars-Gunnar Frisk är ordförande för POSK i Luleå stift och finns med i POSKs informations- och organisationsutskott. Han har också uppdraget som ordförande i Luleå stifts globala råd och är ledamot i stifsstyrelsen och stiftsfullmäktige i Luleå stift.

Varför är du engagerad i POSK?

”Som gudstjänstdeltagare och ideellt engagerad i Svenska kyrkan – i kyrkkaffegrupp och internationellt arbete – vill jag också påverka, som förtroendevald, hur kyrkan ska utvecklas. Jag är politiskt intresserad och engagerad, men för mig är det en kvarleva från det förgångna när sekulära partier vill lägga sig i hur kyrkan ska styras.”

Samma himmel. Samma rättigheter.

135 miljoner människor är i akut behov av humanitärt stöd. En siffra svår att förstå, men bakom den finns människor som fått sin trygghet sönderslagen av krig, våld och naturkatastrofer. Svenska kyrkans internationella arbetes fastekampanj 2019 har temat ”Samma himmel. Samma rättigheter.”

Krig, våld och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att leva vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är ett faktum.

De som drabbas hårdast är de som från början har minst resurser eller saknar skyddsnät. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer katastrofinsatser över hela världen.

I Svenska kyrkans fastekampanj, som pågår från fastlagssöndagen till palmsöndagen, samlar vi in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete – för varje människas lika värde och makt över sitt eget liv.

Du kan vara med och skänka gåvor genom att swisha valfritt belopp till 9001223 eller betala in via bankgiro 900-1223/plusgiro 90 01 22-3.

Du kan vara med och stötta och dela information om kampanjen på olika sätt. Tex genom att dela information om den på sociala medier. På Svenska kyrkans Youtube-kanal finns ett flertal olika filmer som passar bra att dela på exempelvis Facebook och Twitter.

Tillsammans stödjer vi katastrofinsatser över hela världen.

När fotbollen blir livsviktig

En leende kvinna i förgrunden, bakom tre personer i fotbollströjor varav en håller i en fotboll

I fredags, den 1 juni, körde sommarkampanjen igång som i år har temat När fotbollen blir livsviktig. Vill du sprida budskapet på sociala medier gör du det under hashtagen #livsviktigfotboll. Kampanjen pågår fram till den 15 augusti och under sommaren är det tre rikskollekter till förmån för kampanjen, den 17 juni, 1 juli och 12 augusti.

Utöver detta är det fritt fram att kampanja utifrån sin församlings förutsättningar. Varför inte ta med insamlingsbössorna och kampanjmaterial till en fotbollsmatch för att samla in pengar. Eller kanske hålla VM-café till förmån för sommarkampanjen. Bara fantasin sätter gränser (glöm dock inte bort eventuella tillstånd som krävs!)

Material och mer information om sommarkampanjen finns på Svenska kyrkans internwebb. Var med och se till att slå nya insamlingsrekord. Tillsammans kan vi klara det!

Svenska kyrkans internationella arbete byter namn

Jorden och månen

I onsdags kom då beskedet som många väntat på, Svenska kyrkans internationella arbete byter namn. Enligt beslutet som fattades av kyrkostyrelsen den 9 maj kommer det från och med Fasteinsamlingen 2019 gå under namnet Act Svenska kyrkan.

Det har inte varit ett helt igenom enkelt beslut att byta namn, och det har stötts och blötts i många turer i Kyrkomötets råd för internationella arbetet. Många olika förslag har testats och avfärdats av olika skäl. Även förslaget om att byta tillbaka till Lutherhjälpen har varit uppe i diskussionen, men det föll bland annat på grund av det något komplicerande ordet ”hjälpen” då det kan tolkas som ett mindre jämställt förhållningssätt, enligt Erik Lysén i Kyrkans tidning.

Namnbytet har inte helt igenom tagits emot väl. Några tycker att namnet idag fungerar, och att namnbytet kommer lite för nära inpå hopslagningen mellan Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission 2008. De tycker att namnbytet nu bara kommer att skapa ny förvirring i vad det gäller och hade namnet behållits skulle det strax vara en bruten trend. POSKs representanter i rådet berättar att fokuset har mest legat kring ”att sälja varumärket” istället för att få igång och bibehålla det lokala arbetet kring det internationella arbetet, vilket säkert också skulle bryta trenden som nu istället namnbytet säger sig kommer kunna göra.

Nu är ju dock beslutet fattat och då är det bästa att se framåt och se till att namnbytet blir så bra det bara kan! Nu måste engagemanget lyfta, kanske framförallt på lokal nivå. Församlingarna behöver arbeta mer med Act Svenska kyrkan, något som POSK ska se till att lyfta så att församlingarna kan få den hjälp de behöver från nationell nivå.

 

Ur POSKs program 2018-2021

Internationellt arbete, hållbarhet, miljö och rättvisa

Kyrkans primära uppgift är att skapa möjligheter för människor att möta Kristus. Kristi kärlek driver oss att ta ansvar för såväl utvecklingsarbete och katastrofbistånd som för den hotade skapelsen.

Arbetet med opinionsbildning för internationellt bistånd är viktigt och bör fortsätta, liksom stödet till att rekrytera och utbilda internationella ombud i församlingarna. Det är angeläget att lära av och stödja internationella kontakter, och utveckling av vänförsamlingsprojekt är därför viktiga.

Världen präglas på många sätt av våld och övergrepp. Det är en synd när sådant sker. Svenska kyrkans internationella arbete är viktigt för att uppmärksamma hela kyrkan på vad som sker och att förmedla de hjälpinsatser som måste sättas in.

Det är ytterst viktigt att skapa engagemang för de kristna i världen som är förföljda, utsatta för våld och övergrepp för sin tros skull. POSK menar att Svenska kyrkans hjälpinsatser till dessa måste öka. Särskild uppmärksamhet ska riktas på barns och kvinnors situation.

POSK vill att kyrkan utifrån ett teologiskt perspektiv ska tala tydligt om konsekvenserna av ett kortsiktigt utnyttjande av jordens resurser, och vikten av en mer rättvis resursfördelning av tillgångar i fattiga länder. Förutom sociala orättvisor och miljöförstöring orsakar en ohållbar livsstil också klimatförändringar. Alla, främst våra medmänniskor i de fattigaste länderna, riskerar att drabbas av klimatförändringarnas konsekvenser. Vi kan bromsa den negativa utvecklingen genom att värna skapelsen.

Ett sätt att ta ansvar är att efterfråga och konsumera varor och tjänster som producerats i en god arbetsmiljö och som gynnar en hållbar utveckling i samklang med hela skapelsen. Inom detta område finns det många ideella som har ett starkt engagemang, vilket bör uppmuntras och tillvaratas.

Under mandatperioden 2018-2021 kommer POSK att verka för:
att arbetet med opinionsbildning om internationellt bistånd ska fortsätta.
att stöd till att rekrytera och utbilda internationella ombud och stöd till vänförsamlingsprojekt ska fortsätta.
att stift, pastorat och församlingar anslår medel till internationell diakoni och mission.
att stödja rättvis handel och ett hållbart nyttjande av jordens resurser.
att stödja ett aktivt miljöarbete i stift och församlingar, bland annat genom certifieringar och diplomeringar av olika slag.

Resultat Fastekampanjen 2018

En leende kvinna vid en symaskin

I slutet av förra veckan kom resultatet av årets fastekampanj ”Att resa sig starkare”.  Tyvärr nådde vi inte fram till det uppsatta målet om 35 miljoner, men det blev ett bra resultat ändå på 31,7 miljoner insamlade kronor!

Jag tycker det är intressant att titta på resultaten fördelade på stiften och se skillnader där. Det är också intressant att titta på hur det ser ut över åren och att jämföra med julkampanjen. För alla dem som är lite tävlingsinriktade borde det tas fasta på, och göra en liten intern tävling stiften emellan för att ge kampanjerna en extra boost. Det fungerar ofta väl under typ Musikhjälpen så varför inte under fastekampanjen!

Tillägg 3 maj: Enligt Kyrkans tidning nr 18 så är årets fastekampanj inte helt jämförbart med fjolåret då det i år är ett månadsskifte mindre. Skulle summorna, på 2,5 miljoner som det rör sig om, tas med i slutredovisningen landar årets resultat på 34,2 miljoner kronor. Det är betydligt närmare målet!

Fastekampanjen 2018

En leende kvinna vid en symaskin

I söndags, på fastlagsdagen, drog årets fastekampanj igång. Jag finner årets tema, ”Att resa sig starkare”, väldigt sympatiskt. Kampanjen fokuserar på det psykosociala arbetet, något som Svenska kyrkans internationella arbete har specialkompetens inom. För att genom att göra människor delaktiga blir de samtidigt tryggare, mår bättre och känner att de åter får kontroll över sin situation.

Runt om i landet gör församlingarna mycket gott arbete i kampanjen.  Du kan också bli en del av fastekampanjen genom att skänka pengar, eller hjälpa till vid din församlings kampanjande. Finns du på sociala medier kan du hjälpa till med att sprida budskapet från Svenska kyrkans internationella arbetes olika kanaler, Facebook och Twitter. Eller visa vad du själv gör genom hashtagen #fastekampanjen på Instagram.

 

 

Kampanjen har som mål att samla in 35 miljoner kronor och när jag i skrivande stund tittar på kampanjresultatet är det uppe i 165 599 kronor. Kampanjen avslutas på Palmsöndagen den 25 mars och då hoppas jag att vi uppnått målet!

Det var inte länge sedan som julkampanjen avslutades  – med drygt 40 miljoner kronor insamlade till temat ”Jag är ett liv”. Fastekampanjen har en vecka mer på sig att uppnå ett något mindre mål än så, det bådar gott.

 

Jag är ett liv

Årets julkampanj har temat ”Jag är ett liv” för att ge barn möjlighet till trygghet, skydd, utbildning, mat och vatten. Tyvärr berövas barn världen över rätten till fullvärdiga liv! Det kan vi inte tolerera. Därför arbetar vi mot sexuella övergrepp och våld. Vi kämpar för att barnens röster ska höras. Var med i årets julkampanj!

Du stöttar kampanjen genom att SMS:a LIV till 72905, då skänker du 100 kronor. Har du swish kan du swisha valfritt belopp till 9001223. Eller betala in via bankgiro 900-1223 alternativ postgiro 90 01 22-3.

Har du inte så mycket pengar att skänka så finns det ändå sätt att stötta kampanjen. Du kan dela information om kampanjen på sociala medier, på Svenska kyrkans Youtube-kanal finns ett flertal olika filmer som passar bra att dela på exempelvis Facebook och Twitter.

 

Svenska kyrkans interna sidor finns det bilder och annat material för att visa på att du stöttar årets julkampanj. Där finns även tips på vad församlingarna kan göra under kampanjen. Nu är det kanske i senaste laget att få ihop något mer officiellt, men de flesta församlingarna har insamlingsbössor att tillgå så är ni ett gäng som hellre vill skramla bössor än köpa julklappar de här sista dagarna före jul så borde det inte vara så svårt att få till med kort varsel.

Inspirerad av framgången från Musikhjälpen så ska väl inte Julkampanjen vara sämre än att den också ska slå rekord i år! Gör vad du kan för att vara med i årets kampanj för att ge barn i hela världen möjlighet till trygghet, skydd, utbildning, mat och rent vatten!

Följeslagarprogrammet

Genom att vara en internationell närvaro vill Ekumeniska följeslagarprogrammet (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) bidra till att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten. Närvaron är ett uttryck för praktisk solidaritet för utsatta grupper – såväl palestinier som israeler. Följeslagare från hela världen reser till området med syfte att genom sin ickevåldsliga närvaro kunna vidga handlingsutrymmet och ge hopp och stöd åt människor att verka för fred och försoning.

Ett uppdrag som känns än viktigare i dag efter amerikanska presidentens utspel att flytta ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem och utnämna staden till Israels huvudstad. Vill du vara med och göra en insats har du nu chansen, då det går att söka till att bli följeslagare. Passa på att använda julledigheten till att fila på din ansökan. Sista ansökningsdag är 14 januari.

Mer information om vad som krävs och hur du söker hittar du i länken nedan
https://foljeslagarprogrammet.se/foljeslagare/bli-foljeslagare/

Jag har haft den stora förmånen att träffa två följeslagare på plats i Betlehem. Deras berättelser har satt djupa spår i mig och jag skulle gärna vilja åka ut med programmet, men än så länge känns tre månader som en väldigt lång tid att vara från mina barn som fortfarande är ganska små. Allra helst skulle jag se att när jag väl känner att det skulle fungera med en tre månaders frånvaro så har hela situationen i Israel – Palestina löst sig till det bästa, och att följeslagarprogrammet inte behövs längre. Just nu känns det mest som en utopi, tyvärr.

 

Foto: EAPPI/M Knoblauch, 2013

Musikhjälpen 2017

Igår den 11 december 20.00 drog årets musikhjälpen igång. Då gick Farah Abadi, Molly Sandén och Kalle Zackari Wahlström in i buren som står på Rådhustorget i Umeå. Där inne ska dessa tre programledare stanna till på söndag den 17 december och ta emot många olika gäster och göra en hel del upptåg.

Årets tema är ”Barn är inte till salu” och jag tycker det både kompletterar och passar så fint in i Svenska kyrkans julkampanj ”Jag är ett liv”. Det finns många olika sätt att bidra till musikhjälpen. Ett sätt kan vara att betala in till Svenska kyrkan i Umeås egna bössa ”Ljuset lyser i mörkret” eller varför inte utmana Umeå-bössan och starta en egen bössa http://bossan.musikhjalpen.se/ att samla in pengar i.

Det finns även en hel uppsjö av engagemang och hjältar http://hjaltar.musikhjalpen.se/ som du på olika sätt kan stötta. Varför inte göra en pilgrimsvandring till stöd för musikhjälpen (eller kanske ännu hellre för julkampanjen!)

I nyhetsbrevet från Svenska kyrkan i Umeå skriver de att under musikhjälpen-veckan kommer kyrkklockorna i Stadskyrkan att ringa 17.59. Kyrkan kommer även att hållas öppen kl 16-21 måndag till fredag, med närvarande präst och diakon. Fint initiativ tycker jag. Kyrkan ligger bara någon minuts gångväg från musikhjälpen-buren så när klockorna ringer kan de höras även på Rådhustorget.

Det är nu tionde året musikhjälpen genomförs och det har verkligen, i alla fall för mig, blivit en del av adventstiden. Jag ser också allt som händer under musikhjälpen som en idébank för hur vi i Svenska kyrkan kan arbeta när vi samlar pengar till olika kampanjer. Kollekt i all ära, men ibland behövs det något mer än så, och det kan vara en del i församlingens utåtriktade verksamhet.

Visst är det så att jag vill sätta Svenska kyrkans internationella arbete främst, men i år när Julkampanjen och musikhjälpen ligger så nära varandra i temat så stöttas båda på sätt och vis även om du väljer att bara lägga pengar till den ena. Jag som väldigt gärna vill se musikhjälpen slå ett nytt rekord och samla in mer än 50 miljoner ska självklart bidra med vad jag kan!