POSK i Bankeryds församling

POSK i Bankeryds församling är partipolitiskt obunden i Svenska kyrkan.
Med lyhördhet för och i samförstånd med anställda i Svenska kyrkan i Bankeryd
vill vi verka för en öppen kyrka som rastplats för stillhet och andakt - både i goda och svåra stunder