POSK i Askersunds pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

 Se våra kandidater till kyrkofullmäktige, klicka här!

 

POSK ett engagemang för dig!

 

Har du tänkt på att bli medlem? Ett gott val!

POSK ger personer som är eller vill bli kyrkligt engagerade möjlighet att ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan. Det behövs fler POSK förtroendevalda i Askersunds pastorat.

Vad innebär det att vara förtroendevald?

Som förtroendevald är du med och påverkar och förbättrar det som mest intresserar dig i kyrkans verksamhet. Fullmäktige består av personer som röstats fram i kyrkovalet i ditt pastorat – Askersunds pastorat.

Efter valet väljs ett kyrkoråd. Där behandlar man ekonomi- och fastighetsfrågor mm. Kyrkorådet förbereder pastoratets budget för fullmäktige, vilket är grunden för hela verksamheten.
Vi fattar beslut om inriktning för verksamheten genom budgeten i pastoratet. Det skall göras utifrån våra grundläggande uppgifter att fira gudstjänst, utbildning, diakoni och mission. Inom dessa områden finns många uppgifter för dig.

Är du intresserad av gudstjänstlivets utformning finns församlingsråd, styrelsen i din församling. Ledamöterna väljs av fullmäktige och du kan bli en av dem. Har du själv något specialområde? Inom diakonin finns det uppgifter även för lekmän, såsom diakonal omtanke om äldre och ensamma – barnverksamhet eller varför inte internationell verksamhet.

Varför ska jag bli medlem i POSK?

Ovan finns beskrivet i stort vad som inbegrips i uppgifter eller uppdrag du kanske tycker är intressanta eller angelägna. Fundera på att få nya givande uppgifter?
Den sociala samvaron bland oss ’poskare’ växer hela tiden. Vi gör gemensamma utflykter och kommer efter valarbetet att samlas igen. Vi får också utbildning som POSK på stiftsnivå ordnar. Då känner man sig trygg med all kunskap och får även ett bredare nätverk i stiftets församlingar. Vi har en stor gemenskap i vått och torrt. Kom med! Medlemsavgiften är endast 100kr. Vi behöver bli fler! Du är säkert rätt person med din specialkompetens och erfarenhet. Det är både intressant och roligt att vara en ’poskare’!

Kontakta vår lokala POSK-grupp i Askersunds pastorat, bli medlem och var med och påverka!

Irma Sandgren, Åsbro – Lerbäck
ordförande
irma@vissboda.com
070-312 64 07

Mårten Eriksson, Askersund
sekreterare
marten.eriksson631@outlook.com
070-582 41 05

Hans Andersson, Svinnersta – Snavlunda
webbredaktör
kleming01@gmail.com
070-629 10 94

Gunn-Britt Sedig-Bergqvist, Askersund
Kassör, medlemsansvarig
Gunnbritt.bergqvist@telia.com
073-0607018

Länk till facebook