POSK i Askersunds pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

Välkommen!

POSK kommer att ställa upp i det nya Askersunds pastorat i kyrkovalet 19 september 2021.
Vi ser fram emot att berätta mer om vårt kommande arbete.

Engagera dig i POSK och kyrkovalet!

Askersunds pastorat är från och med 1.1.2022 en sammanläggning mellan Askersund-Hammars församling och Lerbäck-Snavlunda pastorat. Vår lokala kyrka finns alltid för oss på vår egen ort. Av olika skäl behöver vi ibland ändra på yttre faktorer. I Askersund står vi alla nu inför en förändring. För den enskilde församlingsbon betyder det att vi fortsättningsvis har vår kyrka och har vår egen omgivning och vårt lokala engagemang.
Förändringen är endast att vi blir fler kyrkotillhöriga och får ett större sammanhang där vi känner oss hemma.

Det är här du kommer in! Det är intressant och även roligt att vara en del av församlingens och kyrkans uppdrag. Du kommer med visioner över tid och verkar för din församlings framtid.

Detta förverkligar du genom att komma med på POSK:s nomineringslista till kyrkovalet 19.9. 2021. Efter det kan det innebära att du sitter med i det nya Kyrkofullmäktige och/eller Kyrkoråd som ordinarie ledamot eller suppleant. Det kommer även att bli tre Församlingsråd i vars arbete du kan vara delaktig. Det kan även komma att finnas utskott på kortare tid där du kan tillföra  av din spetskunskap.

Självklart tar det av din tid att medverka. Det positiva är att du själv väljer precis hur mycket du har möjlighet att deltaga.  Alla som nu ställer upp på nomineringslistan för POSK kandiderar för Kyrkofullmäktige. Det brukar bli endast två möten per år, det är kyrkans högsta beslutande organ. Det är ett mycket förtroendefullt uppdrag.

Vi, ’poskare’, strävar efter att bli en betydelsefull aktör i vårt pastorat. POSK:s lista har platser för fler namn till årets kyrkoval. Därför ber vi om ditt engagemang och mod – var inte blyg – att anmäla dig själv eller rekommendera någon att anmäla sig. Alla behövs!

Det finns säkert många frågor. Tveka inte att kontakta oss per telefon eller mejl. Vi blir glada om du hör av dig och du är så välkommen!

Kontaktpersoner:

Irma Sandgren
irma@vissboda.com
070-312 64 07

Mårten Eriksson
marten.eriksson631@outlook.com
070-582 41 05