Välkommen till
POSK i Köpings pastorat

Kyrkan består av alla sina medlemmar, och POSK vill se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv. Alla som tillhör Svenska Kyrkan är välkomna att bli med och utveckla kyrkans arbete genom POSK!

 

På POSK-s listor till höstens kyrkoval finns, under en hatt, såväl personer utan partipolitisk förankring som aktiva i flera politiska partier. Att människor med så olika bakgrund samlas i arbetet för kyrkan innebär att POSK representerar mångfald och vill respektera individen och glädjas åt mångfalden.

Mycket av kyrkans arbete tangerar områden inom den politiska sfären men när det kommer till ansvarstagandet för kyrkan lämnar valda från POSK partipolitiken år sidan och arbetar opolitiskt för de värden kyrkan står för. Det innebär inte att vi underkänner övriga nomineringsgruppers engagemang. Vi har under den gångna valperioden haft ett bra samarbete och strävar efter ett fortsatt gott samarbete.

Vi som arbetar genom POSK i Köpings Kyrkliga Samfällighet tror att den andliga dimension, som kyrkan bygger på är en nödvändighet för människors välfärd. Utifrån den grunden försöker vi omvandla den andliga dimensionen till praktisk teologi.

  • Vi vill möta alla människor utifrån allas lika värde.
  • Vi arbetar för att kyrkans budskap skall förmedlas på ett sådant sätt att väldigt många skall känna att kyrkan angår dem.
  • Ansvaret för utvecklingen kräver att vi lyssnar till vårt eget samvete men även till andras och att vi vill ta ställning utifrån våra begränsade kunskapsramar.
  • Vi vill att kärleksbudskapet som kyrkan förmedlar skall vara vägledande i vårt arbete.

Målsättningarna är höga, vi måste erkänna att vi kommer till korta, men vi ger oss inte för det. 

Svenska kyrkans sociala roll

Vi lever i ett samhälle som snabbt förändras. POSK strävar efter ett gott samarbete mellan kyrka, sociala myndigheter, skola etc. för att utifrån kyrkans förutsättningar kunna bidra till ett bättre liv för alla.

Svenska kyrkan har en omfattande social verksamhet, som POSK vill utveckla ytterligare. Behoven på det sociala området är omättliga och kräver att ideella insatser tas till vara, POSK verkar för att alla socialt engagerad skall få möjlighet att delta på Ideell bas. Kyrkan är en av huvudmännen för Hela Människan och många av de som nominerats till höstens val är engagerade i Hela Människans verksamhet.

POSK strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro. Kyrkan bör arbeta intensivt för integration av våra nya svenskar.

POSK strävar efter att representeras av kunniga om kompetenta personer som drivs av sitt engagemang för kyrkan och har förmåga att stimulera andra att stiga fram och ta ansvar. Du kan skälv välja vilka personer du vill se representeras i kyrkans beslutande församling. Det gör du genom att kryssa för tre namn på respektive lista. Även om du tycker att listan ser bra ut som den är så bör du kryssa för tre namn. Uteblivna kryss kan innebära att första namnen flyttas ner mot din vilja.

Kyrkans verksamhet är stor och viktig, den sköter inte sig själv – därför rösta!

POSK står för engagemang utan partipolitik – ge oss ditt förtroende genom din röst!

 

Vill du vara med i POSK – i så fall Välkommen!

Medlemsavgiften är 200 kronor och betalas in på bankgiro 5721-9206

Kom ihåg att notera avsändare!

 

Kontaktperson Telefon nummer e-postadress
Johan Pettersson 070-424 18 53 johan.gardesta@gmail.com
Karin Eriksson 070-203 17 69 karin.lillarocklunda@gmail.com
Ulrika Uggla 0221-520 13 us.uggla@telia.com

https://www.facebook.com/POSK-i-Köpings-Pastorat

SparaSpara

SparaSpara