POSK i Danderyds församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, vill bryta partipolitiseringen i Svenska kyrkan, satsa på barn och unga och lyfta fram församlingens stora kör- och musikliv, stärka det diakonala arbetet och stimulera till ett ökat ideellt engagemang.
POSK i Danderyds församling (tidigare för Kyrkans framtid) ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

Inför kyrkovalet 2021 ! Rösta på oss om du håller med om och vill……

Kyrkan behövs mer än någonsin i dag.

Kyrkan står för gemenskap, hopp och tröst.

Kyrkan skall möta människor i öppenhet och medmänsklig omsorg.

Vi i POSK vill verka för att

– bredda gudstjänstutbudet så att fler vill (kan) delta.

– fler barn och unga vill döpas och konfirmeras och delta i kyrkans verksamhet och ledarutbildningar.

–  musiken får ha en framträdande plats i församlingens verksamhet i gudstjänstliv, i körer och konserter.

 

  • kyrkan möter människor i utsatta situationer.

 

  • kyrkan genom internationellt engagemang samarbetar med kristna över hela världen.

 

  • kyrkan som kulturbärare ansvarsfullt underhåller och vårdar traditioner samt värdefulla byggnader och inventarier.

 

  • det ideella engagemanget får ha en betydande plats.

 

Välj POSK, för kyrkans framtid i Danderyds församling.

 

En levande kyrka är en bedjande kyrka.

Kontakt:

Eva Lannerö,  eva.lannero@interfilm.se   0704840484

Olof Bergendal     olof.bergendal@gmail.com

 

Följ oss på sociala medier 
Facebook @Poskdanderyd
Instagram @Poskdanderyd

 

Kontaktpersoner: Eva Lannerö  0705840484  och  Olof Bergendal  0762518906