POSK i Kristinehamns pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, samlar grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att vara bundna till ett partipolitiskt parti eller en politisk gruppering. Kyrkan ska stå fri för att med evangeliet som grund ta ställning i samhällsfrågor och tjäna sin nästa. POSK i Kristinehamns pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

Vad roligt att just du hittat hit! Varmt välkommen!

Här kan du får mer information om vad POSK i Kristinehamn vill och vilka vi är!

I kyrkovalet 2017 kan du som bor i Kristinehamns pastorat rösta på en nomineringsgrupp som utgår från den kristna tron och ett engagemang i kyrkan – inte partipolitisk tillhörighet.

Om du inte hittar den information du söker under våra olika rubriker så tveka inte att kontakta oss via vår kontaktperson (se nedan) eller via Facebook!

Kontaktperson:

Stig Axelsson
stig.axelsson@svenskakyrkan.se