POSK i Örgryte pastorat
(POSK på Öster)

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Örgryte pastorat (POSK på Öster) ger en möjlighet för dig att i Björkekärrs, Härlanda, S:t Pauli och Örgryte församlingar rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

POSK i Örgryte pastorat (POSK på Öster)

är en gemensam POSK-förening för Björkekärrs, Härlanda, S:t Pauli och Örgryte församlingar, som från år 2018 ingår i det nya Örgryte pastorat.

Vi vill satsa på

 • fortsatt mångfald i gudstjänstlivet
 • en gemensam diakonicentral på Öster
 • och sätta ungdomarna i centrum

Den 28 april 2015 bildades officiellt föreningen POSK på Öster.

Vid årsmötet 26 mars 2018 valdes följande styrelse:

 • Carina Etander Rimborg, ordförande (Björkekärr, Härlanda)
 • Lennart Nilsson, vice ordförande (Björkekärr, Härlanda)
 • Inger Mjörnvall, sekreterare (Björkekärr)
 • Irene Sjölander, kassör (Björkekärr)
 • Anders Götborg, (Härlanda)
 • Meri Brandel, (Örgryte)
 • Karin Hagelberg (Örgryte)
 • Nils Olof Ericsson (St Pauli)
 • Stina Knutsson, ersättare (Härlanda)
 • Emma Dahlgren Mensah ersättare (Björkekärr, Härlanda)

Medlemsavgiften för POSK på Öster år 2018 är 120 kronor/medlem.

Föreningen har plusgironummer: 79 92 55-5 

Stadgar POSK på Öster>>

arsmotesprotokoll-2017-03-16

Kyrkoråd och församlingsråd

Via länken nedan kommer du till Örgryte pastorats intranät där all information om kyrkorådet, alla församlingsråd och protokoll ligger (öppet intranät)

https://internwww.svenskakyrkan.se/orgryte-pastoratintranat/organisation—fortroendevalda

GDPR

POSK följer givetvis, precis som hela Svenska kyrkan, lagen om GDPR. Har du några frågor så kontakta info@posk.se