POSK i Örgryte pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Örgryte pastorat ger en möjlighet för dig att i Björkekärrs, Härlanda, Sankt Pauli och Örgryte församlingar rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Valresultatet för Örgryte pastorat i kyrkovalet hittar du på https://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2021/prel/Visning/

Valresultatet är preliminärt fram till mitten av oktober när alla förtidsröster är räknade. Då kommer också personrösterna att vara räknade.

POSK i Örgryte pastorat

(fd POSK på Öster)

är en gemensam POSK-förening för Björkekärrs, Härlanda, Sankt Pauli och Örgryte församlingar, som från 2018 ingår i Örgryte pastorat.

Läs om det nya programmet för 2022-2025 här och se hela listan på kandidater här.

Vi vill under mandatperioden 2018-2021 satsa på

 • fortsatt mångfald i gudstjänstlivet
 • en gemensam diakonicentral på Öster
 • och sätta ungdomarna i centrum

Den 28 april 2015 bildades officiellt föreningen POSK på Öster.

Vid årsmötet 20 mars 2021 omvaldes följande styrelse:

 • Carina Etander Rimborg, ordförande (Björkekärr, Härlanda)
 • Lennart Nilsson, vice ordförande (Björkekärr, Härlanda)
 • Inger Mjörnvall, sekreterare (Björkekärr)
 • Irene Sjölander, kassör (Björkekärr)
 • Anders Götborg, (Härlanda)
 • Meri Brandel, (Örgryte)
 • Karin Hagelberg (Örgryte)
 • Nils Olof Ericsson (Sankt Pauli)
 • Stina Knutsson, ersättare (Härlanda)
 • Maud Backman ersättare (Björkekärr)

Medlemsavgiften för POSK i Örgryte pastorat år 2021 och 2022 är 150 kronor/medlem.

Kontaktperson: Carina Etander Rimborg

Medlemsavgiften betalas in på Bankgiro med nummer 379-6265 (OBS nytt nummer fr.o.m januari 2019)

Du kan också betala in din medlemsavgift via swish på nummer
123 131 95 99


OBS! Skriv ditt namn och POSK Örgryte pastorat i meddelandet.

Kyrkoråd och församlingsråd

Via länken nedan kommer du till Örgryte pastorats intranät där all information om kyrkorådet, alla församlingsråd och protokoll ligger (öppet intranät)

https://internwww.svenskakyrkan.se/orgryte-pastoratintranat/organisation—fortroendevalda

GDPR

POSK följer givetvis, precis som hela Svenska kyrkan, lagen om GDPR. Har du några frågor så kontakta info@posk.se

Här kan du lyssna till Mats Rimborg, POSKs kandidat i stiftsfullmäktigevalet i Göteborgs stift.

hhttps://www.youtube.com/watch?v=p7wGUA1VzFE