POSK i Örgryte pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Örgryte pastorat ger en möjlighet för dig att i Björkekärrs, Härlanda, Sankt Pauli och Örgryte församlingar rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

POSK i Örgryte pastorat

(fd POSK på Öster)

är en gemensam POSK-förening för Björkekärrs, Härlanda, Sankt Pauli och Örgryte församlingar, som från 2018 ingår i Örgryte pastorat.

Under 2022-2025 kommer POSK i Örgryte pastorat fortsätta:

prioritera diakoni, musikverksamhet, sjukhuskyrkan och verksamhet för barn och unga.

Dessutom vill POSK verka för:

 • en gemensam diakonicentral i Örgryte pastorat
 • gemenskap över generationsgränserna
 • större delaktighet i församlingarna genom ideellt engagemang
 • utbildning av ideella ledare
 • större inflytande för församlingsråden över beslut som rör församlingar, så att besluten ligger nära verksamheten

Med ett lokalt förankrat engagemang i Björkekärr, Härlanda, Sankt Pauli och Örgryte församlingar som innebär kännedom om verksamheten och gudstjänstlivet har POSKs kandidater möjlighet att ta beslut som gynnar församlingen och verksamheten lokalt.

Vi vill, vi kan och vi ska ta ansvar för Svenska kyrkan i hela Örgryte pastorat.

Stadgar för POSK Örgyte pastorat

———————————————–

Den 28 april 2015 bildades officiellt föreningen POSK på Öster.

Vid årsmötet 12 april 2023 valdes följande styrelse:

 • Meri Brandel, ordförande (Örgryte)
 • Carina Etander Rimborg, vice ordförande (Björkekärr, Härlanda)
 • Inger Mjörnvall, sekreterare (Björkekärr)
 • Maud Backman, kassör (Björkekärr)
 • Lennart Nilsson, (Björkekärr, Härlanda)
 • Anders Götborg, (Härlanda)
 • Nils Olof Ericsson (Sankt Pauli)
 • Stina Knutsson, (Härlanda)
 • Christina Forsström (Örgryte)

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2023 är 170 kronor/medlem (beslut på årsmötet 2022) Medlemsavgiften för 2024 är 170 kronor/medlem (beslut vid årsmötet 2023)

Kontaktperson: Meri Brandel

Medlemsavgiften betalas in på Bankgiro med nummer 379-6265 (OBS nytt nummer fr.o.m januari 2019)

Du kan också betala via swish på Swishnumret 123 210 24 24 

OBS! Skriv POSK Örgryte och ditt namn i meddelandet.

Kyrkoråd och församlingsråd

Via länken nedan kommer du till Örgryte pastorats webbsida där all information om kyrkorådet och alla församlingsråd finns.

https://www.svenskakyrkan.se/orgryte/fortroendevalda-i-orgryte-pastorat

GDPR

POSK följer givetvis, precis som hela Svenska kyrkan, lagen om GDPR. Har du några frågor så kontakta info@posk.se

hhttps://www.youtube.com/watch?v=p7wGUA1VzFE