Den obundna rörelsens historia

posklogga.jpg

I Göteborg infördes kyrkofullmäktige redan 1883, och där uppstod också den första partipolitiskt obundna kyrkofullmäktigegruppen, Föreningen K, år 1902 och den första obundna nomineringsgruppen Kyrkans Vänner år 1927.

När kyrkofullmäktige infördes allmänt år 1930 fick de politiska partierna ett större intresse för Svenska kyrkans lokala nivå (församlingar, pastorat och kyrkliga samfälligheter), och det blev efterhand svårare för kyrkligt intresserade att bli nominerade om de inte gick in i ett politiskt parti. Som en motreaktion uppstod så småningom partipolitiskt obundna grupper på skilda platser, och från 1970-talet växte partipolitiskt obundna stiftsorganisationer fram, med olika namn i olika stift.

Den tilltagande politiseringen i kyrkomötet, som blev tydlig efter kyrkomötesreformen 1983, framtvingade en bättre organisering av de kandidater som inte hade partipolitisk förankring. POSK på riksnivå konstituerades år 1987 i S:t Jacobs församlingshem i Stockholm med Rolf Nordblom som förste ordförande.

Tillkomsten av stiftsfullmäktige 1989 accentuerade behovet av stiftsorganisationer som kunde leda nomineringsarbetet inför valet. Det nya valsystem som infördes 2001 med direkta val till både stift och kyrkomöte gynnar en rikstäckande organisation med ett gemensamt namn. Samtliga stiftsorganisationer och de flesta grupper på lokal nivå har nu bytt namn till POSK.

POSKs ordförande genom åren:

1987-89 Rolf Nordblom
1989-91 Bo Hanson
1991-93 Sven Lenhoff
1993-95 Kerstin Wikman
1995-2000 Åke Utterberg
2000-01 Tony Guldbrandzén
2001-03 Roland Johansson
2003- Hans-Olof Andrén (nuvarande)