POSK i Torshälla

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkoval, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Torshälla församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

Vill du veta mer om oss, stödja oss eller bli medlem, hör av dig:

Ordförande
Ann-Margret Ringman
016-34 41 74
am@ringman.co

POSK i Torshälla församling grundades 2005. Sedan kyrkovalet 2009 har POSK egen majoritet i Torshälla församling.

Kyrkofullmäktige i Torshälla församling 2018-2021

POSK i Torshälla har egen majoritet och våra ledamöter i kyrkofullmäktige är:

Ann-Margret Ringman
Ann-Marie Andersson
Aimo Vejander
Oili Lankila
Anita Lindberg
Paul Denes
Stefan Lalander
Ulla Axner
Ingegerd Lindström
Gunnar Dahlin
Karin Klingofström-Linden
Ingegärd Engman
Kerstin Klingowström
Inga-Lill Lennell                 ersättare nr 1
Pekka Lankila                      ersättare nr 2
Einar Engman                      ersättare nr 3
Gunnela Johansson          ersättare nr 4
Stina Klefenberg                ersättare nr 5