POSK i Torshälla

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkoval, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Torshälla församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

Kyrkovalet för mandatperioden 2022 – 2025 hölls den 19 september 2021

Valet slutade enligt följande i Torshälla församling:

POSK  fick 45,9 % av rösterna och säkrade åter majoritet i kyrkofullmäktige. POSK fick 7 mandat.
Socialdemokraterna fick 42 % av rösterna och fick 6 mandat.
Sverigedemokraterna fick 12,1 % av rösterna och fick 3 mandat.

Nytt för denna mandatperiod är att antalet ledamöter i kyrkofullmäktige har minskat till 15 ledamöter mot tidigare 25 ledamöter.

Andelen som röstade i årets kyrkoval var i Torshälla församling var 15,90 %.

______________________________________________________________________________________________________

Vill du veta mer om oss, stödja oss eller bli medlem, hör av dig:

Ordförande
Ann-Margret Ringman
016-34 41 74
am@ringman.co

POSK i Torshälla församling grundades 2005. Sedan kyrkovalet 2009 har POSK egen majoritet i Torshälla församling.