POSK i Västerleds församling

Val idag
19 september

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Västerleds församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Toivo Sjörén opinionschef
Agnes Modin leg läk, docent
Barbro Otterström rådgivare, webinarieledare
Anna-Karin Lycksäter civ ekonom
Inger Linge civ ekonom
Monika Regnfors Sjörén kyrkoherde
Leo Sjörén studerande

Vi arbetar för en partipolitisk
obunden kyrka,
för oss är det viktigt att drivkraften
att engagera sig i
kyrkan handlar om intresse
för dess verksamhet.

VAD VILL NI ARBETA FÖR OCH SATSA PÅ?
Kyrkan är en del av vårt lokalsamhälle i Västerled.
Den bidrar med att sprida kristna värderingar
genom bland annat barn- och
ungdomsverksamheten, skolkyrkan,
diakoni och som en av grundpelarna
i samhällets krisberedskap.
När den kyrkliga traditionen utmanas är
blir det viktigt att vårda den väl. Både bevara och utveckla.
Vi vill också motverka en stark centralisering
till stift och rikskyrka

Musik och körverksamhet ger en bred kontaktyta som
skapar mycket engagemang och är en viktig ingång för många
Västerledsbor.
Dopet är centralt för kyrkan
Det skall vara enkelt att bli döpt och varje familjs
önskemål behöver tillgodoses så långt det är möjligt

Konfirrmationsverksamheten i Västerled tillhör de allra
främsta. Det vill vi fortsatt satsa på.
Ungdomsverksamheten och med dess
omfattande ledarutbildning är viktig för att
unga skall komma i kontakt med den kristna tron och etiken.
Det ger unga tid för reflektion och träning i att göra egna val.
Mötesplatserna och konfirmationslägren bör ha olika inriktning
för att nå så många som möjligt.
Ungdomsverksamheten är Västerleds
absolut viktigaste verksamhet.

.

VILKEN ÄR FÖRSAMLINGENS STÖRSTA
UTMANING DE NÄRMASTE FYRA ÅREN?

Hittar ingen till verksamheten spelar det ingen roll hur bra den är.
Genom att lyssna på församlingsbornas behov och önskemål kan kyrkans relevans i vår stadsdel stärkas och fler få glädje av verksamheten.
En bred verksamheten gör att många kommer i kontakt med församlingen. Då blir församlingen relevant och får betydelse.

Att bibehålla en god ekonomi är också en utmaning och vi vill verka för ett ansvarsfullt förhållningssätt till medlemmarnas avgifter.
Sammanfattningsvis en livaktig och relevant kyrka för alla i vår stadsdel.

Våra punkter

1 Politiskt obundna församlingens behov skall styra
2 Fortsätt en av landets bästa konfirmations och ungdomsverksamhet
3. Bred kör och musikverksamhet ger en ingång för många i Västerled till vår verksamhet
4. Vårda den kyrkliga traditionen genom att både bevara och utveckla genom att vara relevant

Välkommen!

Kontaktperson:
Toivo Sjörén
0701842350
posk.vasterled@outlook.com