POSK i Partille pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Partille pastorat (Kyrkans Aktiva Vänner i Partille pastorat) ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Partille pastorat består av 3 församlingar; Partille församling, Furulunds församling och Sävedalens församling som tillsammans bildar Svenska kyrkan i Partille kommun.

Kontakt:

Hildegard Haag   hildegard.haag(at)welltech.se
Ing-Marie Doshé Ingmarie.doshe(at)hotmail.com
Anders Eriksson  anders.eriksson(at)angered.goteborg.se

Kyrkans Aktiva Vänner
POSK, Partipolitiskt obundna i Partille pastorat inbjuder till

 ett stormöte som upptakt till kommande kyrkoval!

Varför skall jag engagera MIG?

Kyrkopolitiskt?

Domprost em. Hans-Olof Hansson talar över detta i

Sävedalens Församlingshem
onsdagen 20 november 2019 kl. 18.

Varmt Välkommen!

 

Styrelse 2019

Ordförande                       Karin Ledwon
Vice ordförande               Ingvar Gustafsson
Sekreterare                       Christina Westberg
Kassör                                Anders Eriksson
Webbansvarig                 Ingvar Gustafsson
Kontaktperson POSK    Hildegard Haag
GDPR-ansvarig               Karin Ledwon

Årsmötesprotokoll

Kyrkans Aktiva Vänner årsmötesprotokoll 2019
Kyrkans Aktiva Vänner årsmötesprotokoll 2018

Kyrkoval 2017

Läs här om kyrkovalet år 2017 och mandatperioden 2018 – 2021 här.

Kyrkoval 2013

Läs här om kyrkovalet år 2013 och mandatperioden 2014 – 2017 här.

 

Bild överst: Partille kyrka. Foto: Jeanette Nilsson