POSK i Partille pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Partille pastorat (Kyrkans Aktiva Vänner i Partille pastorat) ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Partille pastorat består av 3 församlingar; Partille församling, Furulunds församling och Sävedalens församling som tillsammans bildar Svenska kyrkan i Partille kommun.

Kontakt:

Hildegard Haag   hildegard.haag(at)welltech.se
Anders Eriksson  anders.eriksson(at)angered.goteborg.se

Styrelse 2020

Ordförande                        Karin Ledwon
Vice ordförande               Hildegard Haag
Sekreterare                        Ingvar Gustafsson
Kassör                                    Anders Eriksson
Ledamot                                Anna Hautau
Ledamot                                Bengt Rundberg
Ledamot                                 Eva Persson
Webbansvarig                    Ingvar Gustafsson
Kontaktperson POSK    Hildegard Haag
GDPR-ansvarig                  Karin Ledwon

Årsmötesprotokoll

Kyrkans Aktiva Vänner årsmötesprotokoll 2020
Kyrkans Aktiva Vänner årsmötesprotokoll 2019
Kyrkans Aktiva Vänner årsmötesprotokoll 2018

Valfolder 2021

Vår folder där vi berättar vilka vi är och vad vi vill hittar du här.

Kandidatpresentationer

Valsedel 2021

Kyrkoval 2017

Läs här om kyrkovalet år 2017 och mandatperioden 2018 – 2021 här.

Kyrkoval 2013

Läs här om kyrkovalet år 2013 och mandatperioden 2014 – 2017 här.

 

Bild överst: Partille kyrka. Foto: Jeanette Nilsson
Foto i foldern: Kåsjögården, Partille pastorat Liselotte Johnsén Thaler
Våra kyrkor och Kvastekulla Ing-Marie Doshé
Dopbilden Örjan Haag
Samtalet på kyrkans bänk, Svenska kyrkans flagga och kandidatbilden vid Kåsjögården Ingvar Gustafsson