POSK i Partille pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Partille pastorat (Kyrkans Aktiva Vänner i Partille pastorat) ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Partille pastorat består av 3 församlingar; Partille församling, Furulunds församling och Sävedalens församling som tillsammans bildar Svenska kyrkan i Partille kommun.

MÅNGFALD – EN MÖJLIGHET
Under mandatperioden 2022–2025 vill POSK verka för:
att
det beslut som kyrkomötet har fattat om vigsel mellan par av samma kön ska stå fast i sin helhet.
att
de traditioner och fromhetsriktningar som ryms inom Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära ska kunna utövas och utvecklas.
att
en generös attityd ska prägla mötet mellan grupper med skilda uppfattningar inom kyrkan samt att samtalsklimatet i Svenska kyrkan präglas av respektfullhet och öppenhet.
att
en fortsatt teologisk och liturgisk fördjupning sker av Svenska kyrkans gudstjänstliv.

Ovanstående attsatser är hämtade ur POSKs vision för kommande mandatperiod. Du hittar hela prorammet här: https://www.posk.se/vi-vill/program/

RÄDDA KÅSJÖGÅRDEN!
POSK, Kyrkans aktiva vänner i Partille ser det som förhastat att gå in till Partille kommun och genom detaljplaneändring förbereda för en försäljning av Kåsjögården.
Kåsjögården har att fylla ett stort behov av ”Fysisk Mötesplats” i Partille kommun och Kåsjöområdet- i stark utbyggnadsfas. En plats för social utveckling, gemenskap och fördjupning för Barn, Unga och Vuxna. Också en fantastisk plats för Grön Rehab.

Kontakt:

Hildegard Haag   hildegard.haag(at)welltech.se
Anders Eriksson  anders.eriksson(at)angered.goteborg.se

Styrelse 2023

Ordförande Ingvar Gustafssson
Vice ordförande Eva Persson
Sekreterare Anna Hautau
Kassör Anders Eriksson
Ledamot Hildegard Haag
Ledamot Bengt Rundberg
Ledamot Christina Westberg
Webbansvarig Ingvar Gustafsson
Kontaktperson POSK Hildegard Haag
GDPR-ansvarig Ingvar Gustafsson

 

Årsmötesprotokoll

Kyrkans Aktiva Vänner årsmötesprotokoll 2020
Kyrkans Aktiva Vänner årsmötesprotokoll 2019
Kyrkans Aktiva Vänner årsmötesprotokoll 2018

Valfolder 2021

Vår folder där vi berättar vilka vi är och vad vi vill hittar du här.

Kandidatpresentationer

Valsedel 2021

Kyrkoval 2017

Läs här om kyrkovalet år 2017 och mandatperioden 2018 – 2021 här.

Kyrkoval 2013

Läs här om kyrkovalet år 2013 och mandatperioden 2014 – 2017 här.

 

Bild överst: Partille kyrka. Foto: Jeanette Nilsson
Foto i foldern: Kåsjögården, Partille pastorat Liselotte Johnsén Thaler
Våra kyrkor och Kvastekulla Ing-Marie Doshé
Dopbilden Örjan Haag
Samtalet på kyrkans bänk, Svenska kyrkans flagga och kandidatbilden vid Kåsjögården Ingvar Gustafsson