POSK i Södra Tjust

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK är en plattform för den som vill ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett traditionellt politiskt parti. POSK i Södra Tjusts pastorat ger därför en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan

Välkommen till
POSK i Södra Tjusts pastorat

Här är vi en stark röst för en kyrka fri från partipolitik, där engagemanget i kyrkan istället får styra.


Om du är intresserad av att veta mer om POSK och dyl., så hör gärna av dig till oss för mer information.

Kontakt:
Sven Gunnar Person, 070-510 48 57
svengunnarpersson15@gmail.com .


Följ oss på facebook:  POSK i Södra Tjust .