PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN
(POSK) i Södra Tjust

POSK är en plattform för den som vill ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett traditionellt politiskt parti. POSK i Södra Tjusts pastorat ger därför en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan

Här är några punkter vi särskilt vill lyfta fram i årets kyrkoval:

EN KYRKA NÄRA DIG

 • som är lätt att nå när den behövs som mest för stöd och samtal och som vill göra mer för att
  möta ofrivillig ensamhet.
 • med gudstjänster och samlingar som möter olika behov och som ger hopp och framtidstro.
  Familjehögtider, som dop och vigsel, görs till viktiga och festliga händelser.
 • som satsar på barn och ungdomar och ett rikt musikliv. Barn- och ungdomsgrupper, spännande
  konfirmationsläsning, lägerverksamhet och lovaktiviteter är viktiga inslag.
 • som vårdar kulturarvet och har välskötta kyrkogårdar.
 • som är med och tar ansvar för utvecklingen på landsbygden, i tätorter och staden.
 • som fortsätter arbetet med miljödiplomering och att allt som görs sker på ett sätt som förvaltar skapelsen.

Vision och kortprogram 2022-2025 (Riks)
Vision och program 2022-2025 (Riks)


Om du är intresserad av att veta mer om POSK och dyl., så hör gärna av dig till oss för mer information.

Kontakt:
Sven Gunnar Person, 070-510 48 57
svengunnarpersson15@gmail.com .


Följ oss på facebook:  POSK i Södra Tjust .


Datum
¤ Röstkort: Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas ut till folkbokföringsadressen. Du bör ha fått ditt röstkort senast 1 sept 2021.

¤ Förtidsröstningen sker mellan den 6–19 sept 2021.
¤ Valdagen är söndag den 19 sept 2021.

– Mer information om kyrkovalet finns även på Svenska kyrkans webb,
Kyrkoval
Valresultat