POSK i Södra Tjust

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Södra Tjusts pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) vill verka för att såväl gudstjänstlivet som all övrig verksamhet i pastoratets församlingar skall ges det stöd och de medel som erfordras för att församlingslivet skall kunna utvecklas och det kristna budskapet kunna nå ut till alla människor!

POSK ser det även som en väsentlig uppgift att värna om de många ideella församlingsmedlemmarnas insatser och vill på alla sätt uppmuntra lekmannaansvaret såväl i gudstjänsten som i det allmänna församlingsarbetet. Särskilt värnas om den unga generationens engagemang i Svenska kyrkan.

Målet är EN LEVANDE FÖRSAMLING I VÄSTERVIK

Om oss:
POSK benämndes tidigare ”För Kyrkan och Församlingen”, och har varit verksam i Västerviks Församling sedan 1968. Gruppen är en partipolitiskt obunden grupp församlingsmedlemmar, som aktivt vill delta i församlingsarbetet!

Sekreterare och kontaktperson
Lennart Arfwidsson,
Hornsvägen 1 H, 59354 VÄSTERVIK,
0490-139 24 (b) 0490-168 54 (a) 070-223 15 33.
E-post: lennart.arfwidsson@atrio.se