POSK i Mölndals Pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Mölndals pastorat ger en möjlighet för dig att i Kållereds, Stensjöns och Fässbergs församling rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

 

RÖSTA PÅ POSK I MÖLNDAL
2021-09-19


Du kan läsa om vårt valprogram och se vad vi står för.

Följande kandidater står på valsedel för Mölndals pastorat.

Läs våra  kandidatpresentationerna  

Du kan följa oss på Facebook

Du kan läsa om POSK i Göteborgs Stifts valprogram

Följande kandidater står på valsedeln för Göta Älvdalen, Mölndal och Partilles valkrets
i stiftsfullmäktigevalet och valsedeln för kyrkomötesvalet

 

Kontaktperson: Dick Bergström


POSK medlemsmöte
210810 kl 18.30
Plats: Fässbergs församlingshem
Tema: Valförberedelser och fotografering

Mötet hålls i och utanför Fässbergs församlingshem. Vi kommer att på
bästa sätt hålla avstånd och undvika smittorisk.
Eftersom vi planerar att ta foton är det bra om så många som möjligt kan
delta hela eller delar av mötet.

Under kvällen:

  • Tar vi foton att använda i valfoldern och på vår hemsida
  • Går vi igenom hur valet går till och hur pastoratet planerat för
    valinformation
  • Presenterar styrelsen den information som hittills är planerad
  • Diskuterar vi hur vi skall informera om POSK

Inför mötet är det bra om du/ni har funderat på hur vi mer aktivt skall nå ut tillMölndalsborna om vad POSK står för (torgmöten, annonser och  debattartiklar i MP, knacka dörr, mm???)

Välkomna!
Styrelsen

 Den som inte har fått kallelsen via email kontaktar Dick Bergström

Temakväll: Partipolitik i kyrkan?
210907 kl. 18.30 — 20.00
Plats: Stensjökyrkan

Debatt inför kyrkovalet 19/9 mellan Amanda Carlshamre, gruppledare för POSK som är största politisk obundna gruppen i kyrkomötet, och Ulf Bjereld, som är professor i statsvetenskap och kandidat för socialdemokraterna i kyrkovalet.


Se planerade händelser för POSK i Mölndal i kalendern


 

GDPR

POSK följer givetvis, precis som hela Svenska kyrkan, lagen om GDPR. Har du några frågor så kontakta info@posk.se

 

Bild överst: Fässbergs kyrka. Foto: Tor Svensson.

Bild under: POSK i Mölndal. Foto: Stellan Hasselblad.