fbpx

POSK i Mölndal

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Mölndals pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Kontakt:
kontaktperson: Kristine Holmberg  eva.kristine58@hotmail.com

Mölndals pastorat består av tre församlingar: Fässberg, Stensjön, och Kållered. Vi har dock valt att ha en gemensam POSK-förening, POSK i Mölndals pastorat (eller nedkortat: POSK i Mölndal).

Kyrkoval 2017

Läs POSKs valsedel för Möndals pastorat här.

Läs valsedeln för Mölndal och Partille-Lerums valkrets
i stiftsfullmäktigevalet och
valsedeln för kyrkomötesvalet här.

Kyrkoval 2013

Förtroendevalda 2014-2017

Ledamöter i kyrkofullmäktige Ersättare i kyrkofullmäktige
Eva Forssell Aronsson
Stellan Hasselblad
Rigmor Persson
Gunnar Lindskog
Kerstin Efraimsson
Mats Ohlsson
Kristine Holmberg
Inga Johnsson
Lis Jönsson
Magnus Knutson
Ulla Andersson
Glenn Rosander
Ann-Christine Ungberg
Gilbert Lundgren
Johanna Lindbom
Kerstin Lundgren
Stellan Rietz
Margareta Hedenrud
Torbjörn Olsson
Lars-Erik Karlsson
Lena Hasselblad
Eva Rangmar
Jan Herbertsson
Olle Wassén
Lena Lundkvist
Kristina Milocco
Mats Holstein

Röstfördelning, kyrkovalet 2013
Nomineringsgrupp                                       %    Antal    Mandat
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna       25,05      785    10
Miljöpartister i Svenska kyrkan                         9,73      305       4
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan     46,65    1462    18
Samling för kyrkan i Mölndals pastorat      12,22     383       5
Sverigedemokraterna                                            6,35     199     2

Röstredovisning
Valdeltagande: 2013: 12,6%, 2009: 9,5%. Förändring: 3,1%
Antal röstberättigade: 25 597, Avgivna röster: 3 216, Giltiga: 3 134, Ogiltiga: 82

 

Bild överst: Fässbergs kyrka. Foto: Tor Svensson.