POSK i Holmsunds församling

För en levande och aktiv kyrka - utan partipolitiska förtecken!

 

Denna sida är under redigering inför kyrkovalet 2021. Kontakta gärna oss så länge:

        Anna Ramnemark Sjöström   070-366 24 95  anna.ramnemark@gmail.com 

        Margareta Ekesrydh                 070-387 17 73  margareta.ekesrydh@gmail.com 

        Monica Björklund                     ‭070-290 57 48‬  monbjork65@gmail.com 

 

POSK i Holmsunds församling

Sedan kyrkovalet 2017 har POSK 12 av de 25 mandaten i kyrkofullmäktige, och finns representerade i kyrkorådet i Holmsunds församling.

Vad är POSK?

POSK är en ideell organisation i Svenska Kyrkan. POSK rekryterar sina kandidater oberoende av vederbörandes politiska uppfattning eller eventuellt medlemsskap i politiskt parti. Vår lokala förening ”POSK i Holmsunds församling” är ansluten till POSK på riksnivå – Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan.

Vi vill att Svenska kyrkan ska

 • vara en plats där alla kan finna gemenskap och växa i sin kristna tro
 • vara öppen för människors vilja till delaktighet och engagemang
 • ge barn och ungdomar en tydlig roll i församlingens arbete
 • vara en kyrka och inte ett politiskt parti

I Holmsunds församling vill vi

att kyrkans resurser används på ett ansvarsfullt sätt

 

Detta är våra kandidater till kyrkofullmäktige i Holmsunds församling 2021

 1. Margareta Ekesryd, Holmsund
 2. Anna Ramnemark Sjöström, Holmsund
 3. Anna Öberg, Holmsund
 4. Sven Ekesryd, Holmsund
 5. Randi Linder, Holmsund
 6. Conny Björklund, Obbola
 7. Lennart Andersson, Holmsund
 8. Else-Marie Jarl, Holmsund
 9. Monica Björklund, Obbola
 10. Ulf Thiger, Obbola
 11. Doris Hällgren, Holmsund
 12. Rolf Jarl, Holmsund
 13. Anna Södergren, Obbola
 14. Gunvor Strömberg, Holmsund
 15. Marcus Bornemisza, Holmsund
 16. IngMarie Westh, Obbola
 17. Åsa Lindahl, Holmsund
 18. Karin Andersson, Holmsund

Läs mer om vad några av våra kandidater vill!