POSK i Holmsunds församling

För en levande och aktiv kyrka - utan partipolitiska förtecken!

POSK i Holmsunds församling

Sedan kyrkovalet 2017 har POSK 12 av de 25 mandaten i kyrkofullmäktige, och finns representerade i kyrkorådet i Holmsunds församling.

Vad är POSK?

POSK är en ideell organisation i Svenska Kyrkan. POSK rekryterar sina kandidater oberoende av vederbörandes politiska uppfattning eller eventuellt medlemsskap i politiskt parti. Vår lokala förening ”POSK i Holmsunds församling” är ansluten till POSK på riksnivå – Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan.

Vi vill att Svenska kyrkan ska

 • vara en plats där alla kan finna gemenskap och växa i sin kristna tro
 • vara öppen för människors vilja till delaktighet och engagemang
 • ge barn och ungdomar en tydlig roll i församlingens arbete
 • vara en kyrka och inte ett politiskt parti

I Holmsunds församling vill vi

att kyrkans resurser används på ett ansvarsfullt sätt

 

Kontakt

Om du tillhör Holmsunds församling och är intresserad av POSK, kontakta gärna:

Lars Olov Sjöström, 070 697 00 22,

lars.olov.sjostrom@mhf.se

 

Margareta Ekesrydh, 070 387 17 73

margareta.ekesrydh@gmail.com

 

Våra kandidater för val till kyrkofullmäktige i Holmsunds församling 2017

 1. Arne Andersson, Holmsund
 2. Margareta Ekesryd, Holmsund
 3. Eva Benerdal, Obbola
 4. Sven Ekesryd, Holmsund
 5. Birgitta Edberg, Holmsund
 6. Roland Viklund, Holmsund
 7. Ingrid Svensson, Holmsund
 8. Tor Lindberg, Holmsund
 9. Monica Björklund, Obbola
 10. Monika Andersson, Holmsund
 11. Rolf Jarl, Holmsund
 12. Kristina Dagman, Holmsund
 13. Randi Linder, Holmsund
 14. Birgit Viklund, Holmsund
 15. Else Marie Jarl, Holmsund
 16. Lennart Andersson, Holmsund
 17. LarsOlov Sjöström, Holmsund
 18. Yvonne Gavelin, Holmsund
 19. Anna Ramnemark Sjöström, Holmsund
 20. Ann-Charlotte Wastring, Holmsund
 21. Rune Persson, Holmsund

Läs mer om vad några av våra kandidater vill!