POSK i Holmsunds församling

För en levande och aktiv kyrka - utan partipolitiska förtecken!

POSK i Holmsunds församling

Sedan kyrkovalet 2021 har POSK 7 av de 15 mandaten i kyrkofullmäktige, och finns representerade i kyrkorådet i Holmsunds församling.

Vad är POSK?

 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform för att ställa upp i kyrkovalet och ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan
 • Vår lokala förening ”POSK i Holmsunds församling” är ansluten till POSK på riksnivå
 • POSK rekryterar sina kandidater oberoende av politiska uppfattning eller eventuellt medlemskap i politiskt parti

Vi vill att Svenska kyrkan ska

 • vara en plats där alla kan finna gemenskap och växa i sin kristna tro
 • vara öppen för människors vilja till delaktighet och engagemang
 • ge barn och ungdomar en tydlig roll i församlingens arbete

I Holmsunds församling vill vi

 • att kyrkan är en synlig del av lokalsamhället, tex. genom aktiviteter på ”Hållplatsen” (Himmelska Fridens Torg) och i Obbola
 • att arbete med barn och unga prioriteras med aktiviteter som möter deras intresse
 • att kyrkans hjälpverksamhet, diakoni, fortsätter att vara ett viktigt fokusområde i församlingen
 • att församlingens resurser används på ett ansvarsfullt och miljömässigt hållbart sätt

 

Våra kandidater till kyrkofullmäktige i Holmsunds församling 2021

 1. Margareta Ekesryd, Holmsund
 2. Anna Ramnemark Sjöström, Holmsund
 3. Anna Öberg, Holmsund
 4. Sven Ekesryd, Holmsund
 5. Randi Linder, Holmsund
 6. Conny Björklund, Obbola
 7. Lennart Andersson, Holmsund
 8. Else-Marie Jarl, Holmsund
 9. Monica Björklund, Obbola
 10. Ulf Thiger, Obbola
 11. Doris Hällgren, Holmsund
 12. Rolf Jarl, Holmsund
 13. Anna Södergren, Obbola
 14. Gunvor Strömberg, Holmsund
 15. Marcus Bornemisza, Holmsund
 16. IngMarie Westh, Obbola
 17. Åsa Lindahl, Holmsund
 18. Karin Andersson, Holmsund

Läs mer om vad några av våra kandidater vill!

 

Kontakta oss:

        Anna Ramnemark Sjöström  070-311 43 96  anna.ramnemark@gmail.com 

        Margareta Ekesrydh                070-387 17 73  margareta.ekesrydh@gmail.com 

        Monica Björklund                     ‭070-290 57 48‬  monbjork65@gmail.com