POSK i Visby stift

POSK - för en fri, öppen och tydlig kyrka - utan partipolitik. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK), samlar grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att vara bundna till något allmänpolitiskt parti. 

Kontakt med POSK i Visby:
Inger Harlevi inger.harlevi@posk.se

Besök vår Facebooksida för att få veta mer om vår verksamhet.

 

POSK är en rikstäckande organisation. POSK är representerat i Kyrkostyrelsen och tilldelas alltid en plats i nationella utredningar. Genom att rösta på POSK väljer Du en kandidat som erbjuds nationell förankring utan att blanda in partipolitik.

För att bli medlem i POSK betalar du 200 kronor. Ta kontakt med styrelsen för att få veta mer.

 

Medlemsmöten

Alla POSK:s medlemmar är hjärligt välkomna till våra medlemsmöten. Där diskuterar vi uppkommande frågor i alla kyrkans instanser. Mötena börjar i regel med stiftsövergripande frågor och avslutas med frågor som mer specifikt handlar om domkyrkoförsamling. Alla möten börjar 18:30.

Datum för nästkommande medlemsmöte: 27 januari 2020.

 

Stiftsföreningens styrelse 2019

Inger Harlevi, ordförande

Staffan Beijer, vice ordförande

Gunnar Lindby, kassör

Cecilia Lundberg, sekreterare

Karin Hjorth, ledamot

Roland Engkvist, IT-ansvarig, ersättare

 

Undervisning och lärande i fokus på Kyrkomötet 2019

Då är Kyrkomötet 2019 avslutat. Det är mitt första Kyrkomöte som POSK:are, eftersom jag under året ersatt August Hermansson som flyttat från Gotland. För första gången har det haft ett bestämt tema: Undervisning och lärande. Alla motioner hade bäring på det temat. Därutöver så har budgetram och verksamhetsplanering varit det absolut största och viktigaste ärendet. Inte minst för oss i Visby stift, eftersom budgetens storlek för SKUT (Svenska Kyrkan i Utlandet) har varit en mycket stor fråga i debatten. 

Kyrkostyrelsens förslag till budget innebar mindre pengar till SKUT. Två motioner och framförallt en reservation gick emot detta. SKUT utreder hur och var verksamheten långsiktigt ska bedrivas framöver. Kyrkostyrelsens budgetförslag innebar att man, innan den översynen är gjord, skulle tvingas till nedskärningar. POSK stödde reservationen och vi försökte också förklara för ledamöter i andra nomineringsgrupper vad den innebär. Socialdemokraterna som är största grupp i Kyrkomötet, röstade enhälligt för en nedskärning, andra grupper var splittrade. Vi från Visby stift var alla mycket nöjda med utfallet av omröstningen: SKUT får behålla sin budgetram medan utredningarna genomförs. Det var en mycket knapp röstövervikt, 116-114 och 3 som avstod. Beslutet gick vår väg!

Det handlar inte bara om de pengar som nu gör det möjligt att på ett ordnat sätt forma utlandskyrkans framtid. Det handlar om att företrädare för hela landet nu har insett vad SKUT betyder, att våra utlandsförsamlingars diakonala verksamhet är ovärderlig för de många som behöver hjälp i ett annat land. Jag önskar att det ska leda till att fler församlingar gör en utlandsförsamling till sin vänförsamling och stöttar dem i deras viktiga arbete.

För övrigt deltog jag i två motionsdebatter. Den ena handlade om hur kyrkans kontaktytor kan vidareutvecklas och då var det för mig självklart att lyfta fram ”Vatten i natten”, ett enkelt koncept som alla kan erbjuda. Att hitta dessa kontaktmöjligheter måste varje församling själv göra – det är inte en uppgift för nationell nivå. Den andra motionen handlade om ”Kyrkobyggnader som pedagogiska verktyg”. Där är ju våra gotländska medeltidskyrkor fantastiska verktyg. Men det handlar om att markera deras roll som levande byggnader: inte historiska monument om vilka man bara rabblar årtal. 

Inger Harlevi, POSK

 

Kyrkoval 2017

Här är en digital kopia av vår valfolder

Vår valfolder sida 1

sida 2

 

 

Styrelseledamot för POSK Visby och kyrkomötesledamot August Hermansson intervjuas av POSK på nationell nivå:

Bild överst: Detalj, Visby domkyrka.

POSK nominerar kandidater som kan mycket om Svenska kyrkan och har ett engagemang i gudstjänst- och församlingslivet. Du kan se vilka som kandiderar för POSK på våra valsedlar:

valsedel kyrkomötet 

valsedel kyrkofullmäktige

valsedel stiftsfullmäktige – Medel

valsedel stiftsfullmäktige – Norr 

valsedel stiftsfullmäktige – Sudret 

valsedel stiftsfullmäktige – Visby

Läs mer om våra kandidater på denna länk: www.posk.se/visbystift/kandidatpresentationer/