POSK i Visby stift

POSK - för en fri, öppen och tydlig kyrka - utan partipolitik. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK), samlar grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att vara bundna till något allmänpolitiskt parti. 

Kontakt med POSK i Visby:
Inger Harlevi inger.harlevi@posk.se

Besök vår Facebooksida för att få veta mer om vår verksamhet.

 

POSK är en rikstäckande organisation. POSK är representerat i Kyrkostyrelsen och tilldelas alltid en plats i nationella utredningar. Genom att rösta på POSK väljer Du en kandidat som erbjuds nationell förankring utan att blanda in partipolitik.

För att bli medlem i POSK betalar du 200 kronor. Ta kontakt med styrelsen för att få veta mer.

 

Medlemsmöten

Alla POSK:s medlemmar är hemskt välkomna till våra medlemsmöten. Där diskuterar vi uppkommande frågor i alla kyrkans instanser. Mötena börjar i regel med stiftsövergripande frågor och avslutas med frågor som mer specifikt handlar om domkyrkoförsamling. Alla möten börjar 18:30.

Datumen för medlemsmöten 2018: 30 jan, 12 mar, 11 apr, 21 maj, 13 juni, 30 aug, 24 november, 3 dec

 

Stiftsföreningens styrelse
(valda vid årsmötet 2018)

Inger Harlevi, ordförande

Staffan Beijer, vice ordförande

Ann Redner, kassör

Cecilia Lundberg, sekreterare

Cecilia Nyberg, ledamot

Karin Hjorth, ledamot

August Hermansson, ledamot

Gunnar Lindby, ersättare

 

 

Kyrkoval 2017

Här är en digital kopia av vår valfolder

Vår valfolder sida 1

sida 2

 

 

Styrelseledamot för POSK Visby och kyrkomötesledamot August Hermansson intervjuas av POSK på nationell nivå:

Bild överst: Detalj, Visby domkyrka.

POSK nominerar kandidater som kan mycket om Svenska kyrkan och har ett engagemang i gudstjänst- och församlingslivet. Du kan se vilka som kandiderar för POSK på våra valsedlar:

valsedel kyrkomötet 

valsedel kyrkofullmäktige

valsedel stiftsfullmäktige – Medel

valsedel stiftsfullmäktige – Norr 

valsedel stiftsfullmäktige – Sudret 

valsedel stiftsfullmäktige – Visby

Läs mer om våra kandidater på denna länk: www.posk.se/visbystift/kandidatpresentationer/