POSK i Strängnäs stift

Inbjudan till årsmöte för POSK i Strängnäs stift!

Årsmötet äger rum den 6 mars 2021 kl: 10.00 via Zoom.
Vi genomför årsmötesförhandlingarna i sedvanlig ordning.
Mer information kommer att läggas in under hand.

Påminnelse!
Den 17 januari gjordes ett utskick till alla POSKare i stiftet med information om årsmötet den 6 mars. Samt lite annan information om medlemsregister och kommande kyrkoval. Kan se att bara hälften av er har öppnat detta utskick. Vill be er att kolla er epost eller i er skräppost om den kan ha hamnat.
Med vänlig hälsning
Ordförande

Meddelande från kassören:
Det saknas medlemsavgifter för många lokalföreningar, tacksam att ni betalar in avgiften innan årsmötet.
Medlemsavgiften för lokalförening är 500 kr år 2020.

Hjärtligt välkomna!
Med vänliga hälsningar
Niclas Fournér Winghamre
Ordförande

Kontaktperson:
Niclas Fournér Winghamre
Nabbgatan 5, 645 30 STRÄNGNÄS
niclas.fourner@outlook.com .
0709 500 785

Medlemsavgifter och gåvor
Medlemsavgift för 2020 är beslutad till 500 kr för lokalföreningar eller 100 kr för enskilda medlemmar. Gåvor mottages tacksamt.
Betala till vårt swishkonto: 123 542 7869 eller till servicebyråns bg: 379-6265
Det är viktigt att vi använder rätt sätt att meddela vad betalningen avser ”Medlemsavgift, Grupp, Strängnäs stift” (glöm ej stift!)

 

POSKs kandidater till Kyrkomötet
1  Torvald Johansson
2  Marie Rydén Davoust
3  Kjell Kallenberg
4  Birgitta Wrede
5  Stefan Bohm
6  Ragna Stolt
7  Joacim Wäppling
8  Agneta Gustavsson
9  Andreas Stenlund
10 Evelyn Savert Liedström
11 Jesper Nordström
12 Gustaf Bengtsson
13 Liv Allansson
14 Hans Brüggener
15 Karin Forsling
16 Bernd Priemer
17 Johnny N Stigesjö
18 Erik Guldbrand
19 Martin Lammi
20 Jens Lind

POSKs kandidater till Stiftsfullmäktige
1  Birgitta Wrede
2  Mats Wendt
3  Birgitta Ehrenström
4  Niclas Fournér Winghamre
5  Ann-Margret Ringman
6  Bo Hellmark
7  Helena Puula Niemonen
8  Johan Fournér Winghamre
9  Agneta Gustafsson
10 Tomas Lindroos
11 Marie Rydén Davoust
12 Amir Stephan
13 Jaya Lindqvist Roos
14 Magnus Lundgren Elfström
15 Hanne Uddling
16 Anna-Karin Wärme
17 Sten Rydå
18 Kristina Gillberg
19 Märit Zettervall Svensson
20 Liliana Assi
21 Madeleine Lundqvist
22 Per Lundqvist