POSK i Strängnäs stift

Inbjudan till årsmöte för POSK i Strängnäs stift!

Årsmötet äger rum i Strängnäs den 28 mars 2020.
Vi börjar med morgonbön i domkyrkan kl 10.00 efter morgonbönen samlas vi Ceciliasalen som ligger i domkyrkans bondkor där vi genomför årsmötesförhandlingarna i sedvanlig ordning.
Årsmötet gästas av riksPOSKs informatör Victor Ramström och eventuellt Amanda Carlshamre om hennes agenda tillåter.
Möteshandlingar delas ut på plats.
Vi serverar en enklare lunch i kyrkans bodar intill domkyrkan.

Meddelande från kassören:
Det saknas medlemsavgifter för många lokalföreningar, tacksam att ni betalar in avgiften innan årsmötet.
Medlemsavgiften för lokalförening är 500 kr år 2020. (se nedan)

Anmälan om deltagande sker till Niclas: Niclas.fourner@outlook.com
Glöm inte anmäl om du har någon matallergi!

Hjärtligt välkomna!
Med vänliga hälsningar
Niclas Fournér Winghamre
Ordförande

Kontaktperson:
Niclas Fournér Winghamre
Nabbgatan 5, 645 30 STRÄNGNÄS
niclas.fourner@outlook.com
0709 500 785

Medlemsavgifter och gåvor
Medlemsavgift för 2020 är beslutad till 500 kr för lokalföreningar eller 100 kr för enskilda medlemmar. Gåvor mottages tacksamt.
Betala in din medlemsavgift eller gåva till föreningens bankkonto i Handelsbanken:
Clearingnr: 6580
Kontonummer: 599 832 762

POSKs kandidater till Kyrkomötet
1  Torvald Johansson
2  Marie Rydén Davoust
3  Kjell Kallenberg
4  Birgitta Wrede
5  Stefan Bohm
6  Ragna Stolt
7  Joacim Wäppling
8  Agneta Gustavsson
9  Andreas Stenlund
10 Evelyn Savert Liedström
11 Jesper Nordström
12 Gustaf Bengtsson
13 Liv Allansson
14 Hans Brüggener
15 Karin Forsling
16 Bernd Priemer
17 Johnny N Stigesjö
18 Erik Guldbrand
19 Martin Lammi
20 Jens Lind

POSKs kandidater till Stiftsfullmäktige
1  Birgitta Wrede
2  Mats Wendt
3  Birgitta Ehrenström
4  Niclas Fournér Winghamre
5  Ann-Margret Ringman
6  Bo Hellmark
7  Helena Puula Niemonen
8  Johan Fournér Winghamre
9  Agneta Gustafsson
10 Tomas Lindroos
11 Marie Rydén Davoust
12 Amir Stephan
13 Jaya Lindqvist Roos
14 Magnus Lundgren Elfström
15 Hanne Uddling
16 Anna-Karin Wärme
17 Sten Rydå
18 Kristina Gillberg
19 Märit Zettervall Svensson
20 Liliana Assi
21 Madeleine Lundqvist
22 Per Lundqvist