POSK i Strängnäs stift

Kontaktperson:
Niclas Fournér Winghamre
Nabbgatan 5, 645 30 STRÄNGNÄS
niclas.fourner@telia.com
0709 500 785

Medlemsavgifter och gåvor
Medlemsavgift för 2019 är beslutad till 300 kr för lokalföreningar eller 100 kr för enskilda medlemmar. Gåvor mottages tacksamt.
Betala in din medlemsavgift eller gåva till föreningens bankkonto i Handelsbanken:
Clearingnr: 6580
Kontonummer: 599 832 762

POSKs kandidater till Kyrkomötet
1  Torvald Johansson
2  Marie Rydén Davoust
3  Kjell Kallenberg
4  Birgitta Wrede
5  Stefan Bohm
6  Ragna Stolt
7  Joacim Wäppling
8  Agneta Gustavsson
9  Andreas Stenlund
10 Evelyn Savert Liedström
11 Jesper Nordström
12 Gustaf Bengtsson
13 Liv Allansson
14 Hans Brüggener
15 Karin Forsling
16 Bernd Priemer
17 Johnny N Stigesjö
18 Erik Guldbrand
19 Martin Lammi
20 Jens Lind

POSKs kandidater till Stiftsfullmäktige
1  Birgitta Wrede
2  Mats Wendt
3  Birgitta Ehrenström
4  Niclas Fournér Winghamre
5  Ann-Margret Ringman
6  Bo Hellmark
7  Helena Puula Niemonen
8  Johan Fournér Winghamre
9  Agneta Gustafsson
10 Tomas Lindroos
11 Marie Rydén Davoust
12 Amir Stephan
13 Jaya Lindqvist Roos
14 Magnus Lundgren Elfström
15 Hanne Uddling
16 Anna-Karin Wärme
17 Sten Rydå
18 Kristina Gillberg
19 Märit Zettervall Svensson
20 Liliana Assi
21 Madeleine Lundqvist
22 Per Lundqvist