POSK i Strängnäs stift

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Strängnäs stift ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Kallelse till POSK i Strängnäs stift 2021-04-09 i Almby församlingshem i Örebro.

Välkomna till kyrkodag och årsmöte 2022-04-09 i Örebro

 Denna inbjudan är riktad till alla POSKare i Strängnäs stift!

Samling 09.30-09.55 Almby församlingshem, servering av kaffe.

Vi börjar med att fira mässa i Almby kyrka klockan 10.00.

Därefter går vi tillbaka till församlingshemmet.

Klockan 11.00 öppnas årsmötet, handlingar kommer att läggas ut på StiftsPOSK hemsida.

Alla är välkomna att vara med på årsmötet, bara de som är utsedda av sin POSK-grupp att vara ombud på årsmötet och anmält sig som har rösträtt. 2 ombud per POSK-grupp.

Efter årsmötet serveras en enklare lunch i församlingshemmet. Lunchen kommer att bestå av pastasallad och ugnsrostade grönsaker och kaffe.

Efter lunchen kommer vi genomföra den utbildningen som blev inställd i tidigare i år på grund av pandemin.

Peter Sparrfors från SKAO informerar om arbetsgivaransvaret i kyrkoråd m.m.

Därefter kommer Niclas  och Birgitta informera om vad det innebär att vara förtroendevald för POSK i församling. Samt ge inspiration för vårt fortsatta arbete för att bli fler POSKare.

Avlutning ca 15.00-15.30

Anmälan till Torkel Freed (torkel@freed.se) eller telefon: 0768 386 030.

Anmäl er senast 4 april

Pris: 110 kr för kaffe och lunch, betalas kontakt eller med swish, kan också faktureras.

Glöm inte anmäla om ni är i behov av specialkost!

 Adress till Almby kyrka: Almbyvägen 4, 702 84 Örebro

_______________________________________________________________________

Föredragningslista vid årsmöte 2022-04-09 POSK i Strängnäs stift

i Almby församlingshem, Örebro 

 1. Inledning, upprop och fastställande av röstlängd.
 2. Val av ordförande, sekreterare och 2 justerare för årsmötet.
 3. Godkännande av kallelse och fastställande av föredragningslista.
 4. Verksamhetsberättelse för 2021
 5. Fastställande av resultat – och balansräkning.
 6. Revisorns berättelse
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Fastställande av medlemsavgift och budget .
 9. Val av ordförande 1 år, val av styrelseledamöter
 10. Val av revisor och revisorsersättare.
 11. val av valberedning samt sammankallande för denna.
 12. Val av 5 ombud till riksPOSK årsmöte 2022
 13. Tid och plats för nästa årsmöte.
 14. Avslutning

______________________________________________________________________

Kontaktperson:
Niclas Fournér Winghamre
Nabbgatan 5, 645 30 STRÄNGNÄS
niclas.fourner@outlook.com .
0709 500 785

Medlemsavgifter och gåvor
Medlemsavgift för 2022 är beslutad till 500 kr för lokalföreningar eller 100 kr för enskilda medlemmar. Gåvor mottages tacksamt.
Betala till vårt swishkonto: 123 542 7869 eller till servicebyråns bg: 379-6265
Det är viktigt att vi använder rätt sätt att meddela vad betalningen avser ”Medlemsavgift, Grupp, Strängnäs stift” (glöm ej stift!)

 

POSKs kandidater till Kyrkomötet 2021
1  Marie Rydén Davoust,  Strängnäs
2  Torvald Johansson,  Strängnäs
3  Josefine Carlsén,  Örebro
4  Anneli Öljarstrand,  Katrineholm
5  Kjell Kallenberg,  Örebro
6  Johnny Stigesjö,  Enhörna
7  Catharina Carlsson, Strängnäs
8  Bernd Priemer,  Salem
9  Ragna Stolt,  Vintrosa
10 Gustaf Bengtsson,  Södertälje
11 Karin Forsling, Örebro
12 Stefan Bohm,  Enhörna
13 Mariana Leutwiler,  Salem
14 Henrin Johansson,  Örebro
15 Gabriel Sjölin,  Örebro
16 Anton Nordström,  Vårfruberga
17 Torkel Freed,  Örebro
18 Evelyn Savert Liedström,  Vintrosa

POSKs kandidater till Stiftsfullmäktige
Denna lista blir orimligt lång att skriva på denna sida. rekommenderar er att gå in på respektive nomineringsgrupps sida och läsa där.