POSK i Strängnäs stift

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Strängnäs stift ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

 

Kontaktperson:
Niclas Fournér Winghamre
Nabbgatan 5, 645 30 STRÄNGNÄS
niclas.fourner@outlook.com .
0709 500 785

Medlemsavgifter och gåvor
Medlemsavgift för 2022 är beslutad till 500 kr för lokalföreningar eller 100 kr för enskilda medlemmar. Gåvor mottages tacksamt.
Betala till vårt swishkonto: 123 542 7869 eller till servicebyråns bg: 379-6265
Det är viktigt att vi använder rätt sätt att meddela vad betalningen avser ”Medlemsavgift, Grupp, Strängnäs stift” (glöm ej stift!)

 

POSKs kandidater till Kyrkomötet 2021
1  Marie Rydén Davoust,  Strängnäs
2  Torvald Johansson,  Strängnäs
3  Josefine Carlsén,  Örebro
4  Anneli Öljarstrand,  Katrineholm
5  Kjell Kallenberg,  Örebro
6  Johnny Stigesjö,  Enhörna
7  Catharina Carlsson, Strängnäs
8  Bernd Priemer,  Salem
9  Ragna Stolt,  Vintrosa
10 Gustaf Bengtsson,  Södertälje
11 Karin Forsling, Örebro
12 Stefan Bohm,  Enhörna
13 Mariana Leutwiler,  Salem
14 Henrin Johansson,  Örebro
15 Gabriel Sjölin,  Örebro
16 Anton Nordström,  Vårfruberga
17 Torkel Freed,  Örebro
18 Evelyn Savert Liedström,  Vintrosa

POSKs kandidater till Stiftsfullmäktige
Denna lista blir orimligt lång att skriva på denna sida. rekommenderar er att gå in på respektive nomineringsgrupps sida och läsa där.