fbpx

95 motioner till årets kyrkomöte

En hand som skriver anteckningar på ett papper

Under sommaren har en del av kyrkomötets ledamöter arbetat febrilt med att skriva motioner. Den 2 augusti var det sista dagen att skicka in motioner till årets kyrkomöte. Det blev totalt 95 stycken.
Efter att snabbt ha gått igenom dessa så står det klart att POSK finns i toppen av antal inskickade motioner med 16 stycken, lika många som Centerpartiet.

POSK 16 motioner
Centerpartiet 16 motioner
Frimodig kyrka 15 motioner
FiSK 11 motioner
Socialdemokraterna 10 motioner
ÖKA 10 motioner
Sverigedemokraterna 9 motioner
Borgerligt alternativ 8 motioner
Kristdemokraterna 7 motioner
MPSK 5 motioner
ViSK 5 motioner
Utlandskyrkan 1 motion
Biskopar 2 motioner

Några av motionerna är skrivna av personer från flera grupper, därför blir summan här över mer än 95.
(Med reservation för eventuell felräkning på enskilda motioner.)

POSKs motioner är följande:
19 Svenska Kyrkans Ungas ställning som Svenska kyrkans officiella barn- och ungdomsrörelse
24 Pastoralteologisk utbildning vid Johannelunds teologiska högskola
25 Kyrkoordningen och utlandsförsamlingarna
30 Huvudmannaskapet för begravningsverksamheten
38 Utveckling av finansiella tjänster
47 Ungdomsrepresentanter i kyrkomötet
48 Gudstjänster och andakter på Svenska kyrkans webbplats
49 Arbetsledande diakoner och församlingsråd
50 En ny psalmbok
54 Missionen och församlingens grundläggande uppgift
61 Domkyrkornas ställning i Svenska kyrkan
65 Komplettering och precisering av ny musik till handbokens texter
67 Flygplatskyrkans framtid
76 Programmet för lärande och undervisning
92 Konsensusmetoder i kyrkomötet
95 Titelskydd för församlingspedagoger

Här hittar du motionerna i sin helhet:
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/arenden-till-kyrkomotet-2018

Motionerna kommer att börja behandlas den 2-5 oktober då kyrkomötet träffas för session 1 i Uppsala.

/Victor Ramström