POSK i Frustuna församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

Vi skapar ett lokalt alternativ till de politiska grupperna i Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet. Riktlinjerna för arbetet kommer att baseras på önskemål från församlingsmedlemmar, präster, anställda och volontärer som verkar i församlingen. Vi värnar om en politiskt, ideologiskt oberoende styrning av församlingens verksamhet, i en balans mellan tradition och öppenhet för förändring.

Altartavlan är från 1510

Välkommen!

POSK i Frustuna församling har precis bildats i december 2020.
Vi ser fram emot att berätta mer om vårt kommande arbete.

Inför kommande kyrkoval i september har vi sammanställt ett lokalt Valprogram

Kontakt:

Robert Holmin
posk@soundspheres.com