POSK i Frustuna församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

Vi skapar ett lokalt alternativ till de politiska grupperna i Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet. Riktlinjerna för arbetet kommer att baseras på önskemål från församlingsmedlemmar, präster, anställda och volontärer som verkar i församlingen. Vi värnar om en politiskt, ideologiskt oberoende styrning av församlingens verksamhet, i en balans mellan tradition och öppenhet för förändring.

Altartavlan är från 1510

Välkommen!

POSK i Frustuna församling bildades i december 2020 och har på kort tid lyckats etablera sig i församlingen.

Vår styrelse består av Lill Björk, ordförande, Gunilla Karlsson, sekreterare samt Jane Emilia Schütt, kassör. Svea Davidsson är övrig ledamot.

Här kan du se vad som är på gång  POSK-aktuellt i Frustuna

Tidigare aktiviteter

Nomineringsgruppen:

Som förstagångskandidater erhöll POSK glädjande 7 av 15 mandat i Frustuna församlings Kyrkofullmäktige.

Detta innebär att i samarbete med Frimodig Kyrka (1 mandat) så erhåller denna gruppering majoritet i Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd. Nedan följer namnen på innehavarna av de nytillträdda förtroendeposterna i POSK och FK i röstetalsordning (flest röster först):

Anna Sanchez Lindström

Kerstin Björk Ericsson

Lill Björk

Magnus Wickman

Gunilla Karlsson

Svea Davidsson

Gun Alm

Margareta Ahlstrand (ersättare)

Jane Emilia Schütt (ersättare)

Hampus Frid (FK)

Ingegerd Johansson (FK, ersättare)

Ledamöter från POSK i Kyrkorådet 2022–2025 är Lill Björk (ordförande), Svea Davidsson, Magnus Wickman och från FK, Hampus Frid. Ersättare från POSK är Gun Alm, Gunilla Karlsson och Kerstin Björk Ericsson och Ingegerd Johansson ifrån FK.

Ledamöter i Valnämnden är Svea Davidsson (ordf.) och Ingegerd Johansson samt Siw Andersson (S, v. ordf.). Ersättare i Valnämnden är Gun Alm, Kerstin Björk Ericsson samt Anette Furå (S),

POSK i Frustuna församling emotser en spännande och givande mandatperiod med en fortsatt god utveckling för församlingen.

Mer information om förtroendevalda: Frustuna församling

Valprogrammet från förra årets kyrkoval.

Kortprogram i PDF-format (valmaterial KV21)

 

Du kan nå oss via e-post: posk(snabela)soundspheres.com