POSK i Uppsala stift

POSK, partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, är en nomineringsgrupp med engagerade människor som vill ta ansvar i kyrkan. Här i Uppsala stift är gruppen mycket aktiv med representanter på nationell nivå, stiftsnivå och lokalt på många platser i stiftet. Stiftsföreningen POSK i Uppsala stift är en gemensam förening för dessa lokala grupper.

Stiftsföreningen stöder de lokala grupperna och har en samordnande uppgift. På de här sidorna hittar du information från stiftsföreningen och POSK på stiftsnivå. Nu närmar sig kyrkovalet 2021 – var med och var en del av POSK du också!

Lokala POSK-grupper

I Uppsala stift finns POSK i dagsläget i 19 pastorat. Vill du engagera dig för POSK i din hemförsamling hittar du kontaktuppgifter och mer information på gruppernas lokala sidor – se menyn till vänster.

Kontakt

Vill du få veta mer om POSK i stiftet, rösta fram engagerade människor till förtroendeuppdrag eller kanske bilda en lokal grupp? På sidan kontakt hittar du kontaktpersoner och länkar till sociala medier.

Vi vill – kyrkoval 2021

POSK i Uppsala stift står bakom vision och program som har beslutats av POSK:s årsmöte. Stiftsföreningen finns representerad i ledningen för POSK och har aktivt varit med och påverkat dokumentens innehåll. På sidan Kyrkoval 2021 hittar du mer information om vad POSK i Uppsala stift står för.

Debattartiklar

Ibland måste man göra sin röst hörd! POSK försöker både informera och väcka opinion i våra hjärtefrågor, men också bidra till att göra kyrkan synlig i samhällsdebatten. På sidan debattartiklar finns en del av det som publicerats nyligen.

Om stiftsföreningen och styrelsen

Stiftsföreningens löpande arbete sköts av styrelsen som utses vid årsmötet. På sidan Om POSK i Uppsala stift  hittar du mer information om stiftsföreningen och om styrelsen.