POSK i Uppsala stift

Lokalgrupperna inom POSK i Uppsala stift har en gemensam stiftsorganisation. Stiftsföreningen stöder de lokala grupperna och föreningens styrelse har en samordnande uppgift i samband med kyrkoval.

Det är stiftsföreningens årsmöte som fastställer POSK-kandidater till de valsedlar som används i val av ledamöter i stiftsfullmäktige för Uppsala stift och i val av Uppsala stifts ledamöter i kyrkomötet för Svenska kyrkan.

Lokala POSK-grupper

Hitta till de lokala grupperna via menyn till vänster.

 

Styrelse för POSK i Uppsala stift

Ordförande: Anders Brännström

Ledamöter (2016-18): Kajsa Berg (kassör) och Eva Noreborg

Ledamöter (2016-17): Erik Tiveskog (sekreterare) och Agneta Hedlundh

Ersättare (2016-17): Ragnar Sidenvall och Jonas Lindberg

Revisorer (2016-17): Nils Rönnbäck och Peter Linusson

Revisorsersättare (2016-17): Kicki Lidén och Sten-Olov ?

Valberedning (2016-17): Sigurd Zetterqvist och Lena Forslin

Ledamot i Kyrkomötet och adjungerad till styrelsen: Emma Hedlundh

 

Stiftsföreningens Bg-nr: 5141-9273