POSK i Uppsala stift

POSK i Uppsala stift vill särskilt verka för
• Att kyrkligt engagerade och intresserade människor ska leda kyrkan, inte de politiska partierna.
• Mångfald och respekt såväl inom Svenska kyrkan som i samhället i övrigt.
• Mission, rekrytering till och medlemskap i Svenska kyrkan.
• Att volontärer och frivilliga ges en större roll i kyrkan.
• En fokusering på barn och ungdomar.
• Att kyrkan ökar sina insatser vad gäller diakoni.

Det är stiftsföreningens årsmöte som fastställer POSK-kandidater till de valsedlar som används i val av ledamöter i stiftsfullmäktige för Uppsala stift och i val av Uppsala stifts ledamöter i kyrkomötet för Svenska kyrkan.

De lokala grupperna inom POSK i Uppsala stift har en gemensam stiftsförening. Stiftsföreningen stöder de lokala grupperna på olika sätt och har även en samordnande uppgift, främst i samband med kyrkoval.

Stiftsföreningen fastställer POSK:s kandidater till valsedlar i kyrkovalet till stiftsfullmäktige för Uppsala stift liksom Uppsala stifts ledamöter i kyrkomötet för Svenska kyrkan.

POSK i Uppsala stift ställer oss bakom vision, program med mera som har beslutats av POSK:s årsmöte. Stiftsföreningen är aktiv på alla nivåer och har aktivt varit med och påverkat dokumentens innehåll.

Lokala POSK-grupper

De lokala grupperna hittar du via menyn till vänster.

Styrelse för POSK i Uppsala stift

Styrelse för POSK i Uppsala stift

Anders Brännström, ordförande

Agneta Hedlundh, vice ordförande

Kicki Lidén, sekreterare

Kajsa Berg, kassör

Erik Tiveskog

Eva Noreborg

Anna-Lena Arousell Berglund

Ragnar Sidenvall

Christian Nordberg


Kontaktpersoner

Välkommen att kontakta oss om medlemskap, frågor, förslag eller annat:

Anders Brännström, ordförande

Agneta Hedlundh, vice ordförande

 

Stiftsföreningens Bg-nr: 5141-9273