POSK i
Strängnäs domkyrkoförsamling
med Aspö

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Styrelse: 2020
Niclas Fournér Winghamre, niclas.fourner@outlook.com (ordförande)
Patrik Gustavsson, patrikgustavsson@telia.com (ledamot)
Johan Fournér Winghamre, johan.winghamre@gmail.com  (kassör)
Birgitta Rubenson, birgittarubenson26@gmail.com (ersättare)

För att gå med i POSK hör av dig till någon i styrelsen.

Här nedan du läsa vårt lokala program för Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö. Våra lokala kandidater finns nedan.

POSK är den enda rikstäckande politiskt obundna gruppen i församlingen och har kandidater i alla val. Till kyrkomötet är domkyrkoorganist Torvald Johansson, Strängnäs, vårt första namn. Han behövs där när kyrkomötet ska ta ställning till nya gudstjänstordningar och ny kyrkomusik. Rösta på POSK till församling, stift och kyrkomöte!

POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

Vi vill att vår församling ska vara en öppen gemenskap. Alla ska vara välkomna att delta i gudstjänster och verksamheter. Vi vill verka för att fler aktivt engagerar sig i församlingen och bidrar till ett rikare församlingsliv.

 Vi vill att församlingen genom diakonin stöder, uppmuntrar och hjälper människor i alla åldrar. Församlingen ska möta människor i alla livssituationer och samarbeta med andra organisationer.

 Vi vill att arbetet bland barn, ungdomar och konfirmander prioriteras och att församlingen erbjuder verksamhet i alla åldrar.

 Vi vill att körer och kyrkomusik ska få de bästa förutsättningar och bidra till ett varierat musikliv vid gudstjänster och konserter.

 Vi vill att församlingen utvecklar samarbetet med andra kristna trossamfund i Strängnäs. Vi är en del i en världsvid kyrka och vill att det internationella engagemanget i församlingen vidareutvecklas.

 Vi vill att församlingen arbetar miljömedvetet och värnar vårt klimat för en hållbar framtid.

 Vi vill att församlingen samverkar med andra organisationer och församlingar för att skapa en mer stabil och effektiv administration.

 Vi vill att Strängnäs domkyrka ska vara församlingens kyrka, stadens kyrka och stiftets kyrka. Vi vill satsa för att en sådan vision ska bli verklighet. Domkyrkan tillsammans med Aspö kyrka och våra kyrkogårdar är viktiga kulturmiljöer som ska underhållas och vara öppna för besök.

Inför kyrkovalet 2017 är dessa våra kandidater till kyrkofullmäktige i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö:

Birgitta Wrede
Patrik Gustavsson
Birgitta Rubenson
Bengt Karlsson
Niclas Fournér Winghamre
Marianne Rutgersson
Johan Fournér Winghamre
Lena Zeller
Karl-Arne Ahlqvist
Marianne Larsson
Åse Thel Åström
Jonas Lind
Marie Öderwall
Anna Elworth
Gunilla Gillberg
Annmarie Hansson
Margareta Pihlgren
Lars Johansson
Mathias Gillberg
Hilkka Hagelberg
Mats Wendt
Elisabeth Karlsson
Klas Hansson