POSK i Karlstads stift

Stiftsföreningen i Karlstads stift är den regionala organisationen för POSK i Karlstads stift, som består av församlingar i landskapen Värmland och Dalsland. Det finns tre lokala POSK-föreningar i Karlstads stift i Arvika, Karlstad och Kristinehamn. Dessutom finns grupper i Hammarö och Grava.

POSK tar ansvar för Svenska kyrkan

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, är den största demokratiska organisationen i Svenska kyrkan för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.

Svenska kyrkans ställning håller på att förändras, från självklar och särbehandlad till ifrågasatt och likställd, från en organisation som i huvudsak förlitat sig på sina anställda till en kyrka där de ideella har en betydande plats. Hur detta hanteras är avgörande för Svenska kyrkans framtid. Det är viktigt vilka som bestämmer och vilka visioner de har.

POSK strävar efter att våra representanter ska vara kunniga och kompetenta. De har ambitionen att leda utvecklingen av Svenska kyrkan, drivs av sitt engagemang för kyrkan och har förmåga att stimulera andra att stiga fram och ta ansvar. POSK driver fram förändring genom att sätta kyrkans frågor på agendan, reflektera över kyrkans roll och göra kyrkan synlig i samhället.

Program

Vid årsmötet i april 2016 antog riks-POSK en gemensam vision och program inför kyrkovalet 2017 och mandatperioden 2018-2021. Baserat på det gemensamma visionen och programmet samt stadgarna för vår stiftsavdelning har antog vi sedan ett program för i POSK i Karlstads stift med de frågor som vi ser som viktiga inför framtiden.

Just nu pågår arbetet med ett program inför kyrkovalet 2021. Det är snart klart för publicering.

Program för POSK i Karlstads stift.
Gemensamt program för POSK i hela Sverige

Förtroendevalda

Vi har även förtroendevalda utifrån valresultatet i valet 2017 som representerar POSK på stiftsnivå och i kyrkomötet.

Du får veta mera om vilka det är här: Förtroendevalda för POSK i Karlstads stift.

Sociala medier

POSK:s Facebooksida
POSK:s Twitterkonto
POSK:s Youtubekanal
POSK:s Instagram

Om POSK i Karlstads stift.

Kontakt:
Kim Sanfridsson, Ordförande
telefonkontakt kommer, kim.sanfridsson@posk.se

Eva Forssell, Vice Ordförande

Medlem
Bli medlem genom att betala in på bankkonto 8431-9, 53 129 262-1 i Westra Wermlands sparbank. Medlemsavgiften är 150kr. Kontakta gärna kassören i samband med medlemskapet.
Bor du i Arvika, Karlstad eller Kristinehamn blir du inte medlem i stiftsföreningen utan kontaktar den lokala föreningen.
Betala gärna in en gåva till oss på 8431-9, 53 129 262-1 i Westra Wermlands sparbank.