POSK i Alingsås

Svenska kyrkan i Alingsås är en plats att i tro och gemenskap möta varandra och Kristus, i gudstjänst och vardagsverksamhet, vid högtider i glädje och sorg.

Ett stort tack till alla som röstade på oss i Kyrkovalet !

Nu är vi den största nomineringsgruppen i Alingsås pastorat.
För att se valresultatet klickar ni här

 

 

Lokalt program mandatperioden 2022 – 2025

 

 

POSKs vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus. Engagemanget i församlingen är grunden för våra kandidater som är insatta och förankrade i Svenska kyrkan och beredda att ta ansvar.

POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

Samhörighet med kyrkan beror mycket på kontakterna under uppväxten. Gudstjänstlivet behöver innefatta barn och ungas erfarenheter och engagemang. POSK vill använda många olika former för att göra unga delaktiga i beslutsfattande och verksamhetsutveckling

POSK vill värna om Alingsås rika och varierade gudstjänstutbud. Vi vill att olika kyrkliga traditioner och fromhetsriktningar som ryms inom Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära ska kunna utövas och utvecklas.

Våra lokala församlingar är en del av den världsvida kyrkan. POSK vill stödja rättvis handel och ett hållbart nyttjande av jordens resurser. Vi vill utveckla vårt internationella och ekumeniska engagemang samt att Svenska kyrkan i Alingsås går in i kyrkornas miljödiplomering för en hållbar utveckling.

POSK vill att Svenska kyrkan ser och tar vara på varje människa som en gåva i församlingens liv. Vi vill utveckla det ideella medarbetarskapet som ger närvaro, gemenskap och möjlighet att växa i tro. Kyrkan ska vara en tydlig röst i samhället, visa på ett liv i rättvisa och frihet och sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro.

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Ordförande:

Christoffer Askerlund
tel. 0703/628970

azke@hotmail.com

 

 

 

Välkommen till POSK!