POSK i Brunnby församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Brunnby församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Närvarande vid fototillfället den 27 maj 2013.

Bakre raden från vänster
Tommy Jonsson, Anders Bäck, Lennart Silén Alfredsson, Christer Elfversson, Lars Dahlström, Bo Agardh

Främre raden från vänster
Marianne af Ugglas, Agneta Andersson, Klas Leire, Anne Cronström, Marie-Charlotte Leire

Frånvarande
Kjersti Svensson, Agneta Hansson, Lars Fröberg, Carin Cronberg, Ros-Mari Paulsson, Emma Olsson, Lars Leteus, Febe Alfredsson

I Brunnby församling ställer ”Levande kyrka i Brunnby församling” upp i kyrkovalet till församlingens kyrkofullmäktige.

Nomineringsgruppen är en del av POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

Kontakt:
Bo Agardh
Lilla Vägen 4
263 76 Nyhamnsläge
042 34 66 40 /0702 046 582