POSK i Avesta-Grytnäs pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

Mångfald och respekt

Vi vill värna mångfalden i kyrkan – med högt i tak och låga trösklar. En kyrka där alla människor är välkomna. En kyrka som är en aktiv kraft i vårt lokalsamhälle, som finns med i vardagen, i glädje och sorg och sprider evangelium.

Musikens kraft

Vi vill satsa på ett brett utbud med musik i våra kyrkor, både med lokala och inbjudna artister. Musiken kan på ett alldeles särskilt sätt tala till oss.

Mötesplatser i hela Avesta-Grytnäs

Vi vill att det ska finnas mötesplatser både i centrum och i Grytnäs. Det är viktigt att finnas där människorna finns och vill mötas.

  • En förutsättning för detta är ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
  • Fortsätta driva Grytnäs förskola och friskola med behöriga lärare och lokalt tillagad mat.
  • Vi vill att våra kyrkor ska vara vakra och välvårdade och vill arbeta för att det blir så överallt
  • Erbjuda alternativa konfirmationsformer som kan inspirera ungdomar till att delta.
  • Värna om verksamheten för våra äldre både i kyrkans lokaler och på äldreboenden.
  • Värna arbetsmiljön för församlingens personal.

Rösta på POSK i Kyrkovalet 2021!