fbpx

Årsmötet genomfört

I helgen samlades ca 70 POSKare från hela landet i Stockholm då POSK genomförde sitt riksårsmöte. Årsmötesdagen inleddes med mässa i S:t Ansgars kyrka följt av lunch och årsmötesförhandlingar i församlingshuset i Alvik.

På årsmötet valdes en ny styrelse som under det närmaste året kommer bestå av:
Amanda Carlshamre, ordförande
Per Lindberg, vice ordförande
Nils Gårder, ledamot
Mats Rimborg, kassör
Sofia Westerdahl, ledamot

Anna Lundblad, sekreterare
Anders Brunnstedt, ersättare
Jan Eckerdal, ersättare
Peter Lundborg, ersättare
Josefine Carlsén, ersättare

Vi hälsar särskilt Jan, Peter och Josefine välkomna till styrelsen! Sofia har tidigare varit ersättare och valdes nu till ledamot.

Det har alltså blivit några justeringar mot tidigare i styrelsen. Erik Eckerdal valdes under 2022 till biskop i Visby stift och lämnade med det arbetet i styrelsen. Marie Rydén Davoust och Katarina Glas hade avböjt omval inför årsmötet. Marie har varit POSKs vice ordförande och avtackades särskilt i samband med årsmötet. Ett varmt och stort tack till er för alla era insatser i styrelsen och för POSK!

Årsmötet beslutade också att anta reviderade stadgar för POSK, samt normalstadgar för stiftsföreningar och lokalföreningar.

Victor Ramström
informatör