POSK i Gällivare pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Gällivare pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Välkommen till POSK i Gällivare! 

Gällivare pastorat består av Gällivare församling och Malmbergets församling.
Pastoratet upphör från 2022, och ombildas till Gällivare församling.
Kyrkovalet 2021 gäller därför lokalt till kyrkofullmäktige i den nya församlingen.

För mer information om POSK i Gällivare kontakta:

Bo Carlsson
carlsson.bo.37@telia.com
0975-100 95, 070-567 33 04

 

Toppbild: Dundret. Foto: Eino81, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.