POSK i Västerås

Välkommen att vara med och ta ansvar!
POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

Västerås pastorat består av 13 församlingar. POSK har ledamöter i 12 av församlingsråden.

Aktuellt

Måndag, 2024-03-18 Årsmöte

När: Måndag 18 mars kl. 18.00

Var: Viksängskyrkan, lokalen ”Valen” i församlingshemet Arken som ligger bredvid Viksängskyrkan.

Program:

  • Internationella relationer – Nils Åberg, Västerås stift
  • Fika
  • Årsmöte

Anmälan: Senast 13 mars 2024 till Maria Thorgren, maria.thorgren@telia.com 0730 876596.

Varmt välkomna!

Inbjudan

Dagordning

Vad är POSK?

POSK i Västerås startade redan 1970 under namnet Kyrka och Församling. POSK i Västerås – är en lokalavdelning för dem som vill arbeta för Kyrkans bästa, på andra grundvalar än de traditionellt partipolitiska. På riks- och stiftsnivå har POSK funnits i flera år och församlingens POSK-organisation har också ledamöter som är invalda i Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet.

Höger eller vänster?

POSK är inget parti. Därför är ett partiprogram på den traditionella vänster-högerskalan bortvalt. Vi vill istället att ett personligt engagemang för de kyrkliga frågorna ska utgöra grunden för mandatfördelningen. I POSK ger vi våra företrädare frihet att ta ställning efter sin egen övertygelse – En fri röst i en fri kyrka!

En fortgående och öppen dialog inom POSK, i aktuella  kyrkliga frågor, ersätter mer partipolitiskt bundna ställningstaganden.

POSK menar att den kyrkopolitiska arbetsform som vi valt, ger verksamheten en betydligt starkare och bredare demokratisk förankring än vad som är fallet i en partipolitiskt styrd kyrka.

Vem får/kan vara med i POSK?

Alla, som ställer sig positiva till POSKs stadgar!
Ett partipolitiskt engagemang hindrar dock inte ett kyrkligt uppdrag och medlemskap i POSK. Här värnar vi om rätten att ha olika uppfattningar och vi  strävar också efter att få olika åldersgrupper representerade.

Hur finansieras verksamheten?

POSK är en ideell förening som främst finansieras genom medlemsavgifter och frivilligt stöd. Eftersom föreningen inte är ett traditionellt parti,  utgår inte heller något partistöd.

Medlemsavgiften är 200 kr per år, 50 kr för studeranden. Betala medlemsavgiften på pg 2 67 95-5. Ange namn och församling.

Vill Du bli medlem . . .

. . . eller har Du andra frågor om POSK?

Kontakta då någon av oss för mer information:

Kontakt:

Maria Thorgren, 073-087 65 96
maria.thorgren@telia.com

Karin Tilly, 070-294 71 84
karin.tilly@telia.com

Länkar:

Följ oss på Facebook

Vision och program 2022-2025, riks-POSK