POSK i Göteborgs domkyrkopastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform att kunna ställa upp i kyrkoval och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

POSK i Göteborgs domkyrkopastorat ger en möjlighet för dig i någon av de sex församlingarna Annedal, Haga, Johanneberg, Vasa, Tyska Christinae eller Domkyrkoförsamlingen att rösta på kandidater som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

POSKs vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

Från år 2018 ingår Annedals församling, Domkyrkoförsamlingen, Haga församling, Johannebergs församling, Tyska Christinae församling och Vasa församling i det nya Domkyrkopastoratet. POSK i Domkyrkopastoratet är en gemensam grupp för det nya pastoratet.

Ta del av vår lokala informationsfolder för kyrkovalet år 2017. Se folderns utsida och folderns insida.

Läs vår valsedel med alla kandidater för kyrkovalet i Domkyrkopastoratet år 2017  här. Kandidatpresentationer för kyrkofullmäktigevalet hittar du här.  

Vår sida uppdateras fortlöpande med information inför kyrkovalet år 2021!

För att bli medlem i POSK i Göteborgs Domkyrkopastorat betalar du in årsavgiften 120 kronor på bankgironummer 379-6265. Skriv i meddelanderutan eller på talongen:

a. Medlemsavgift 2021

b. Ditt namn

c. Din förening: POSK i domkyrkopastoratet

Den 19:e september 2021 går Svenska kyrkan till nytt val, då förtroendevalda som ska styra kyrkan år 2022-2025 väljs.

Styrelse för POSK i Göteborgs domkyrkopastorat: styrelse

Kontakt: Ordförande Anna Ekberg, epost: annamariaekberg.ae@gmail.com