POSK i Göteborgs domkyrkopastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform att kunna ställa upp i kyrkoval och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

POSK i Göteborgs domkyrkopastorat ger en möjlighet för dig i någon av de sex församlingarna Annedal, Haga, Johanneberg, Vasa, Tyska Christinae eller Domkyrkoförsamlingen att rösta på kandidater som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

POSKs vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

Från år 2018 ingår Annedals församling, Domkyrkoförsamlingen, Haga församling, Johannebergs församling, Tyska Christinae församling och Vasa församling i Göteborgs Domkyrkopastorat.

I kyrkovalet i september 2021 fick POSK 23,34% av rösterna. Valresultatet innebar åtta ordinarie platser och fyra ersättarplatser för POSK i kyrkofullmäktige.   Här finns en beskrivning av hur POSK i Göteborgs domkyrkopastorat finns representerat på olika nivåer.

Här finns presentationer av våra kandidater inför perioden 2022-2025.

POSK i Göteborgs domkyrkopastorat tog fram en lokal informationsfolder inför kyrkovalet år 2021. Se här  folderns utsida och folderns insida

Bli medlem!

Bli medlem i POSK i Göteborgs Domkyrkopastorat genom att betala in årsavgiften 150 kronor via swish, nummer 123 210 24 24. Skriv som meddelande:

a. Medlem 2024

b. Ditt namn

c. Din förening: POSK Göteborgs domkyrkopastorat

Styrelse

Styrelse för POSK i Göteborgs domkyrkopastorat: här

Kontakt: Ordförande Anna Ekberg, epost: annamariaekberg.ae@gmail.com