POSK i Göteborgs domkyrkopastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform att kunna ställa upp i kyrkoval och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

POSK ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

Från år 2018 bildas det nya Domkyrkopastoratet. Där ingår Annedals församling, Domkyrkoförsamlingen, Haga församling, Johannebergs församling, Tyska församlingen och Vasa församling.

POSK i Domkyrkopastoratet är en gemensam grupp för det nya pastoratet.

Kontakt:
Waihlit Ekendahl, 031-15 12 51, 070-440 07 01.
w.ekendahl(at)gmail.com

Kyrkovalet 2017

Läs vår valsedel med alla kandidater för kyrkovalet i Domkyrkopastoratet  här:

valsedel_domkyrkopastoratet_domkyrkopastoratets_valkrets

Kandidatpresentationer för kyrkofullmäktigevalet hittar du här .

Läs valsedlarna för valkretsarna i stiftsfullmäktigevalet (vår valkrets är Domkyrko och Carl Johans valkrets)
och valsedeln för kyrkomötesvalet här.
Presentationer för Göteborgs stifts kandidater finns här.