POSK i Göteborgs domkyrkopastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform att kunna ställa upp i kyrkoval och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

POSK i Göteborgs domkyrkopastorat ger en möjlighet för dig i någon av de sex församlingarna Annedal, Haga, Johanneberg, Vasa, Tyska Christinae eller Domkyrkoförsamlingen att rösta på kandidater som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

POSKs vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

Från år 2018 ingår Annedals församling, Domkyrkoförsamlingen, Haga församling, Johannebergs församling, Tyska Christinae församling och Vasa församling i Göteborgs Domkyrkopastorat.

Den 19:e september 2021 går Svenska kyrkan till nytt val, då förtroendevalda som ska styra kyrkan år 2022-2025 väljs. Vår sida ska uppdateras fortlöpande med mer information inför kyrkovalet. Det finns redan presentationer av flera av våra kandidater.

Bli medlem!

Bli medlem i POSK i Göteborgs Domkyrkopastorat genom att betala in årsavgiften 120 kronor på bankgironummer 379-6265. Skriv i meddelanderutan eller på talongen:

a. Medlemsavgift 2021

b. Ditt namn

c. Din förening: POSK i domkyrkopastoratet

 

Styrelse

Styrelse för POSK i Göteborgs domkyrkopastorat: här

Kontakt: Ordförande Anna Ekberg, epost: annamariaekberg.ae@gmail.com

 

Ta del av vår lokala informationsfolder för kyrkovalet år 2017. Se folderns utsida och folderns insida. En ny folder för 2021 kommer snart finnas här.