fbpx

Fairtrade challenge

En kaffekopp på fat på ett grovt träbord i grånat trä

Ni har väl inte missat att anmäla er till årets World Fairtrade Challenge! Här finns tips, mer information och material att beställa från Svenska kyrkan och Fairtrade Sverige för att uppmärksamma fikat lite extra!

Annars går det bra att anmäla sitt Fairtrade-fika direkt på FairtradeChallange. Där hittar du också andra som fikar Fairtrade under utmaningsveckan, så om du inte själv anordnar så kanske du hittar ett ställe dit du kan gå!

Jag fikar Fairtrade! Gör du?

En rättvis banan eller inte?

Svenska Dagbladets Anna Charlotta Johansson skriver på ledarplats den 22 juni att det är bättre att köpa oschysst bananer än att köpa en Fairtradebanan och stödja den rörelsen. Detta för att Fairtrade i Sverige ägs till största delen i Sverige av LO och av Svenska kyrkan. Johansson påstår i sin ledare att man genom att köpa rättvisemärkta varor gynnar LO och att man också undergräver konkurrensen och den känsliga marknadsekonomin.

https://www.svd.se/kop-hellre-oschyssta-bananer/om/ledare

Hon hänvisar till olika rapporter (som finns länkade i artikeln) där det bland annat 2009 har gjort en undersökning som säger att de fattigaste bönderna inte alls blir gynnade av att deras varor säljs fairtrade.

Jag tycker att Johansson är helt ute och cyklar och har en alldeles för vinklad och ensidig syn på Fairtrade och vad det hela handlar om.

Anledningen till att Svenska kyrkan är en av de stora ägarna i Fairtrade är inte för att gynna marknadsekonomin i första hand. Det handlar om något mycket större. Nämligen ansvaret och uppgiften som vi som kristna har fått att värna den jord och den miljö som vi är satta att förvalta och att leva i. Att låta det som vi använder under vår livstid vara så hållbart att även våra barn och barnbarn och deras efterkommande ska ha en jord att leva på och en jord att leva av. Den aspekten väljer Johansson att helt ignorera – och då är det mycket svårt att ta henne på allvar.

Faritrade skriver på sin blogg 9 juni om just vem som gynnas av att vi köper rättvisemärkta och Fairtrade-varor.

https://fairtrade.se/du-stodjer-odlaren-nar-du-handlar-fairtrade-markt/

Det är bra att stora organisationer undersöks och genomlyses. Det är bra att göra analyser och undersökningar och dra slutsatser av det. Men det är flera olika aspekter som måste vägas in och att låta bli att köpa en rättvisemärkt banan är inte lösningen! Skäms Anna Charlotta Johansson!

/Carina Etander Rimborg

Uppdatering:

På Kyrka för Fairtrades webbsajt publiceras ett bemötande från Fairtrade Sverige av Anna Charlotta Johanssons artikel i SvD.

 

POSK skriver i sitt program

POSK vill att kyrkan utifrån ett teologiskt perspektiv ska tala tydligt om konsekvenserna av ett kortsiktigt utnyttjande av jordens resurser, och vikten av en mer rättvis resursfördelning av tillgångar i fattiga länder. Förutom sociala orättvisor och miljöförstöring orsakar en ohållbar livsstil också klimatförändringar. Alla, främst våra medmänniskor i de fattigaste länderna, riskerar att drabbas av klimatförändringarnas konsekvenser. Vi kan bromsa den negativa utvecklingen genom att värna skapelsen.

Ett sätt att ta ansvar är att efterfråga och konsumera varor och tjänster som producerats i en god arbetsmiljö och som gynnar en hållbar utveckling i samklang med hela skapelsen. Inom detta område finns det många ideella som har ett starkt engagemang, vilket bör uppmuntras och tillvaratas.

När bjöd du din kompis på fika senast? Fairtrade challenge 11-13 maj

Denna vecka är det World Fairtrade Challenge den 11-13 maj, nu som en global kampanj. Är du och dina sammanhang med? Ditt arbete – din verksamhet – ditt närmaste fik?

Att vara med och peka på att det faktiskt gör skillnad på att använda rättvisemärkta produkter, att de som producerar en vara ska kunna göra det på ett miljövänligt sätt, både för sig själv och för jorden och att alla ska få skäligt betalt för sina insatser. Det är var Fairtrade handlar om.

Läs mer om Fairtrade här>>

Många av våra församlingshem runt om i Sverige har och säljer fairtrademärkta varor. Det går också att påverka sin lokala handlare att ta in sådana varor så att det finns att köpa när du vardagshandlar i din butik.

 

POSK skriver i sitt program:

POSK vill att kyrkan utifrån ett teologiskt perspektiv ska tala tydligt om konsekvenserna av ett kortsiktigt utnyttjande av jordens resurser, och vikten av en mer rättvis resursfördelning av tillgångar i fattiga länder. Förutom sociala orättvisor och miljöförstöring orsakar en ohållbar livsstil också klimatförändringar. Alla, främst våra medmänniskor i de fattigaste länderna, riskerar att drabbas av klimatförändringarnas konsekvenser. Vi kan bromsa den negativa utvecklingen genom att värna skapelsen.

Ett sätt att ta ansvar är att efterfråga och konsumera varor och tjänster som producerats i en god arbetsmiljö och som gynnar en hållbar utveckling i samklang med hela skapelsen. Inom detta område finns det många ideella som har ett starkt engagemang, vilket bör uppmuntras och tillvaratas.

Under mandatperioden 2018-2021 kommer POSK att verka för:
att arbetet med opinionsbildning om internationellt bistånd ska fortsätta.

att stöd till att rekrytera och utbilda internationella ombud och stöd till vänförsamlingsprojekt ska fortsätta.

att stift, pastorat och församlingar anslår medel till internationell diakoni och mission.

att stödja rättvis handel och ett hållbart nyttjande av jordens resurser.

att stödja ett aktivt miljöarbete i stift och församlingar, bland annat genom certifieringar och diplomeringar av olika slag.

 

Här kan du läsa mer om World Fairtrade Challenge.

World Fairtrade Challenge>>

Var med på världens största Fairtrade-fika, World Fairtrade Challenge, den 11–13 maj 2017. Succén med Fairtrade Challenge fortsätter, nu för nionde året i rad, men nu som en global kampanj där hela världen är med!

Hela världen fikar, fikar du?

World Fairtrade Challenge är en kampanj som sätter fokus på varför Fairtrade behövs och vilken skillnad Fairtrade gör för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Arrangera en egen Fairtrade-fika och utmana andra att fika den 11-13 maj, för ju fler vi blir som fikar Fairtrade-märkt, desto större skillnad gör vi för de människor som odlar och producerar våra varor.

2016 deltog 1,8 miljoner deltagare från 26 länder i World Fairtrade challenge!

Så här enkelt är det att delta:

  1. Anmäl din fikapaus på fairtradechallenge.se från och med den 10 april 2017.
  2. Bjud in deltagare, sprid information och utmana andra att fika.
  3. Använd vårt tryckta eller digitala material och arrangera fikan.
  4. Delta i vår fikabildstävling genom att dela bilder från fikapausen under #fairtradechallenge i sociala medier.