POSK i Skövde församling

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet. Vi vill ställa upp och ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti. POSK i Skövde församling ger dig en möjlighet att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag utgår enbart från engagemanget i församlingen.

 

Från vänster står: Daniel Pubols, Jan Olof Elfwering, Mathias Borén, Antisar Chahine, Gun-Mari Hvass, Birgitta Hallenrud, Svante Jildenhed, Jörgen Bergsten, Karin Floryd, Sven-Arne Floryd, Per Lindberg, Karin Persson, Hilkka Knutsson, Barbro Strand, Lotta Johansson, Susanne Åkerman och Reem Dibo

 

Lokalt handlingsprogram för mandatperioden 2018-2021

Våga vara kyrka
POSK vill verka för förändring genom att sätta kyrkans frågor på agendan, reflektera över kyrkans roll och bidra till att göra kyrkan synlig i samhället. POSK är med och bygger den kyrka som Skövde behöver, en kyrka på nya vägar.
Ge och ta ansvar
POSK strävar efter att våra representanter ska vara kunniga och kompetenta. Vi har ambitionen att leda utvecklingen av Svenska kyrkan, och våra förtroendevalda drivs av sitt engagemang för kyrkan. Vi vill även uppmuntra och stimulera fler kyrkomedlemmar att stiga fram och ta ansvar.
Mångfald och respekt
POSK vill att en generös attityd ska prägla mötet mellan grupper och individer med skilda uppfattningar inom kyrkan. Vi vill vara en röst för utsatta grupper som själva har svårt att göra sig hörda. Vi vill också att alla, oavsett sexuell läggning, ska bemötas med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan.
För lokalt program i pdf klicka på länken
 –

Kontaktperson:

Sven-Arne Floryd
070-713 67 70
Nyckelpigevägen 112
541 65  Skövde
sven-arne@floryd.net