POSK i Backa pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Backa pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Välkommen!

Från 2018 bildas det nya Backa pastorat. Det består av Backa församling och Tuve-Säve församling.

Kontakt:
Geraldine Kopasci geraldine.kopacsi(at)vgregion.se
Sara Sandelin  sara.sandelin(at)svenskakyrkan.se

Styrelse för POSK i Backa Pastorat 2020

Sara Sandelin Ordförande
Ingemar Öxgård Kassör
Gunilla Forsell Eriksson Sekreterare
G
eraldine Kopacsi
Ingemar Ekbrand
Ann-Marie Berndtsson el Ghalemi
Rune Jonsson

 

Läs om våra förtroendevalda här

Läs om Kyrkoval 2021 här