POSK i Backa pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Backa pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Välkommen!

Från 2018 bildas det nya Backa pastorat. Det består av Backa församling och Tuve-Säve församling.

Kontakt:
Geraldine Kopasci
Sara Sandelin

Kyrkoval 2017

POSK (Partipolitisk Obundna i Svenska Kyrkan) i Backa pastorat vill:

  • Bryt partipolitiseringen – riksdagspartierna behövs inte i kyrkan!
  • Mångfald och respekt – utan olika uppfattningar riskerar kyrkan att bli sekteristisk, respekt för varandras åsikter är viktigt!
  • Kyrkomusikens kraft – musiken är en kulturskatt att förvalta och utveckla vidare!
  • Ungdomars röst behöver höras – vid indirekta val har POSK avstått plats för ungdomar!

Läs POSKs valsedel för Backa pastorat här: valsedel_backa_pastorat_backa_pastorats_valkrets.


Presentationer för Göteborgs stifts kandidater till kyrkomöte och stiftsfullmäktige finns här.

Och vill du se valsedlarna för valkretsarna i stiftsfullmäktigevalet (vår valkrets är Backa, Lundby och Torslanda)
och valsedeln för kyrkomötesvalet kan du göra det här.