POSK i Nässjö

VÄLKOMMEN TILL POSK I NÄSSJÖ

Kontakt:
Sven-Bertil Simonsson
E-post: simonsson.sven.bertil@telia.com
Telefon: 0706-846778

POSK i Nässjö blev fullmäktiges största grupp vid valet 2009 och 2013. POSK i Nässjö är en förening av kyrkligt aktiva medlemmar som vill ta ansvar i församlingen. Vi har fått väljarnas förtroende och det vill vi förvalta väl. Vi träffas regelbundet, oftast innan kyrkoråd och fullmäktigesammanträden och då gärna i anslutning till gudstjänst. Du som är intresserad av kyrkopolitik men inte vill vara kyrkopolitiskt aktiv, ta gärna kontakt med någon av oss. Du är hjärtigt välkommen att ringa eller e-posta så får du veta mer.