POSK i Rättviks pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Rättviks pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Vi som ställer upp i kyrkovalet 19 september:

 1. Agneta Frisk, Diakon, Lerdal
 2. Rune Bengtsson, Överförmyndare fd, Vikarbyn
 3. Christer Bergin, Antikvarie fd, Vikarbyn
 4. Kristina Haag Larsen, Lärare, fd, Lerdal
 5. Maria Kåks, Lärare, Bingsjö
 6. Tomas Jansson, Präst, Rättvik
 7. Agnetha Wallander, Bankkamrer fd, Rättvik
 8. Inger Wiklund-Forss, Lärare, Lerdal
 9. Åsa Björklund, Skolledare fd, Lerdal
 10. Lars-Erik Steger, VD, Vikarbyn
 11. Aina Jans, Egen företagare, Vikarbyn
 12. Carina Johansson, Matsäljare, Vikarbyn
 13. Karin Ericson, Förskollärare, Rättvik
 14. Anna-Lena Lärfors, Försäkringstjänsteman fd, Furudal
 15. Anita Bjernulf, Vårdlärare, Lerdal
 16. Margaretha Barkevall Lindborg, Internatföreståndare, Kaplaskogen

 

 

Kontaktperson:

Agneta Frisk
Bockgatan 25, 79535 Rättvik
070-977 88 09
friskagneta@hotmail.com

 

För information om POSK på riksnivå, besök gärna posk.se eller skicka mail till info@posk.se