POSK i Luleå stift

Livet i församlingarna är kyrkans centrum!

Utan församlingarna, med gudstjänstlivet i centrum, finns inte kyrkan som kyrka.
Det är i församlingslivet och den dagliga församlingsverksamheten som människor kan möta evangeliet, det glada budskapet. Där finns plats för människor att engagera sig, ta ansvar och växa i tron. Därför behöver församlingarna stöd och inspiration till en levande församlingsgemenskap i vardag och helg.

Här har Luleå stift en viktig roll, med stöd till församlingarna. 
Genom stiftet kan församlingarna dela erfarenheter, lära av varandra och få inspiration. Stiftet kan också bidra till gemensamma administrativa lösningar som frigör församlingarnas resurser till kärnverksamheten.

Det är viktigt att församlingarna får den centrala rollen och ett starkt inflytande i de nya stora pastoraten.
POSK vill ta vara på de möjligheter som kyrkans nya organisation ger att bevara och utöka antalet församlingar.

Stiftsföreningens styrelse 2014-2017

Ordförande
Lars-Gunnar Frisk
Sofiehemsvägen 16  907 38 Umeå
072-539 11 19
lg@posk.se

Sekreterare
Anders Pettersson
Hällgrensvägen 6  946 31 Roknäs
0911-24 06 73, 070-343 52 89, 070-565 63 80
anpson@hotmail.se

Kassör
Sigvard Lindgren
Porsnäsv 27  945 31 Norrfjärden
0911-20 09 34, 070-360 95 66
sigvard.lindgren@telia.com

Webbredaktör
Roger Larsson
Regnstigen 20  931 51 Skellefteå
0910-395 36
roger+posk@e-gatan.se

Ordinarie ledamot:
Gunhild Lundberg Olsson, Skellefteå
gunhild.l.olsson@gmail.com

Ersättare i styrelsen:

Ines Nilsson, Nederluleå församling
inesnil@gmail.com

Ann-Charlotte Dahlbäck, Piteå
lotta.dahlback@pitea.se

Bengt Bergius, Umeå
bengt.bergius@telia.com

Föreningens plusgiro: 34 15 46-0
Medlemsavgift för lokalförening: 200 kr per mandatperiod
Medlemsavgift för direktansluten* medlem: 100 kr per mandatperiod
* Man blir medlem i POSK genom den lokala POSK-gruppen i församlingen. Den som tillhör en församling där det ännu inte finns någon lokal POSK-grupp kan i stället bli direktansluten medlem i stiftsföreningen.