POSK i Luleå stift

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform för att ställa upp i kyrkovalet, och ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

Denna annons var införd i Kyrkans tidning inför förra kyrkovalet 2017 – men budskapet gäller än!
.

Stiftsföreningen POSK i Luleå stift har tre huvuduppgifter:
  • Att nominera kandidater till valet av stiftsfullmäktige i Luleå stift och till valet av Luleå stifts kyrkomötesledamöter.
  • Att stödja och utveckla arbetet i POSKs lokalgrupper i församlingar och pastorat inom stiftet.
  • Att stärka POSKs närvaro i stiftets församlingar. Vi uppmuntrar och stödjer bildandet av nya POSK-grupper, och välkomnar befintliga obundna grupper att ansluta sig till POSK. Målet är att det på sikt ska vara möjligt att rösta på POSK i kyrkofullmäktigevalen i samtliga församlingar och pastorat i Luleå stift.

Inbjudan – 1 

Är ni några kyrkligt engagerade personer som tycker att det saknas ett partipolitiskt obundet alternativ i er församling eller pastorat?
Har ni funderat på att starta en nomineringsgrupp för att råda bot på detta?

Hör av er till oss så hjälper vi er att starta en POSK-grupp. Vi har kunskaperna och erfarenheten, och vi kan erbjuda råd, hjälp och stöd – t.ex genom vårt Startpaket för nya grupper. Vi kan också komma på besök och berätta mer om POSK, hur man startar en grupp, och om vad det innebär.

Inbjudan – 2

Är ni en redan etablerad partipolitiskt obunden grupp, i församling eller pastorat, som inte tillhör POSK?
Har ni funderat på hur det skulle vara att tillhöra en större rörelse med stark förankring på alla nivåer inom Svenska kyrkan?

Vi är övertygade om att ni skulle ha både nytta och glädje av att vara med i POSK.
Vi skulle också glädja oss åt att bli fler, och vi skulle tillsammans stå starkare som obundna alternativ både lokalt och på stiftsnivå och nationell nivå inom Svenska kyrkan!

Hör av er till oss så berättar vi mer om vad POSK är och hur vi arbetar.
Vi kan också komma på besök och berätta mer om POSK, och om vad det innebär för er grupp att ansluta sig. Och om ni känner att ni skulle vilja förnya och utveckla ert arbete i församlingen eller pastoratet så kan vi hjälpa till.

Kontakt: lulea.stift@posk.se  •  072-152 18 52  (Ordförande Lars-Gunnar Frisk)

___________________________________________________________________________________________________
Föreningens plusgiro: 34 15 46-0
Medlemsavgift för lokalförening: 200 kr per mandatperiod
För nya grupper som ansluter sig till POSK gäller första medlemsavgiften för resterande del
av innevarande mandatperiod samt för den kommande mandatperioden.
Medlemsavgift för direktansluten* medlem: 100 kr per mandatperiod
* Man blir normalt medlem i POSK genom den lokala POSK-gruppen i församlingen.
Den som tillhör en församling där det ännu inte finns någon lokal POSK-grupp kan i stället
bli direktansluten medlem i stiftsföreningen.
___________________________________________________________________________________________________