Levande kyrka (POSK)
i Skellefteå pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
Levande kyrka/POSK i Skellefteå pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

POSK representeras i Skellefteå pastorat (Skellefteå landsförsamling, Skellefteå Sankt Olovs församling, Jörns församling, Kågedalens församling och Byske-Fällfors församling) av nomineringsgruppen Levande kyrka.

1. Levande kyrka

… vill verka för ett Pastorat där människor kan komma till tro på Jesus Kristus och växa som kristna. Den skall ta människors andliga sökande på djupaste allvar, visa på den kristna tron och vara en öppen famn för alla som söker, tvivlar eller tror.

2. Levande kyrka

… vill att Pastoratets verksamhet skall vara en plats, där alla åldrar finns med och ges möjlighet att växa genom delaktighet gudstjänst, i sång och musik samt i aktiviter för barn, konfirmand och ungdom.

3. Levande kyrka

… vill att Pastoratet genom sitt diakonala arbete har en stor närvaro hos de grupper i samhället som har behov av stöd.

4. Levande kyrka

… vill att Pastoratets verksamhet skall inspirera till frivilliginsatser och bedrivas i nära samarbete med EFS och andra kristna och ideella grupper inom pastoratet.

5. Levande kyrka

i Skellefteå Pastorat är partipolitiskt obundna. Levande kyrka är ansluten till partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) vad avser val till pastorat, stifts­fullmäktige och kyrkomöte.

Vill du veta mer så kontakta någon på listan eller ta kontakt med vår ordförande
Ordförande:

Roger Larsson
070-531 72 58
roger+posk@e-gatan.se