Posk i Gränna-Visingsö pastorat

Välkommen till Posk i Gränna-Visingsö pastorat!

Här har Posk en klar majoritet i kyrkofullmäktige. Och det vill vi gärna fortsätta med.

Aktiva Poskare

Vi har en mycket aktiv förening som bl.a. anordnar möten för att informera medlemmar och andra intresserade och för att locka fler pastoratsbor till att bli intresserade av hur förtroendevalda och frivilliga samverkar med pastoratets anställda för att bygga ett levande och berikande församlingsliv.

Anrik bygd

Pastoratet innefattar det anrika ”Grenna Grevskap” som skapades av greve Per Brahe d.y. på 1600-talet, då Gränna blev stad (1652). Från långt tidigare finns det kungliga residenset Näs slott – med anor från 1100-talet. Pastoratets kulturrikedomar från medeltiden har naturligtvis även satt sin prägel på kyrkans verksamhet, som en viktig del av samhället i Gränna och på Visingsö.

Posk i Gränna-Visingsö har för mandatperioden 2022-2025 satt upp följande program:

Bryt partipolitiseringen!

Fler och fler av Svenska kyrkans medlemmar tycker det är dags för en reformering av kyrkans organisation för beslutsfattande. Det är orimligt att sekulära politiska partier utövar inflytande och styr i kyrkan. Huvudfrågorna i en kyrka är inte partipolitiska utan teologiska. Vi vill begränsa det partipolitiska inflytandet, genom att de obundna krafterna i kyrkan blir betydligt fler i de beslutande organen.

Mångfald och respekt!

Svenska kyrkan har en stor bredd, och innefattar en mångfald av olika kyrkliga inriktningar och traditioner. Detta innebär en rikedom, som är en tillgång och inte ett problem. POSK bejakar mångfalden och menar att olika uppfattningar och fromhetstraditioner kan leva sida vid sida, med respekt för dem som tänker annorlunda. Kyrkan är en gemenskap av troende och inte en åsiktsgemenskap. POSK vill också värna samtalsklimatet inom kyrkan, där sakfrågor snarare än personangrepp får prägla debatt och inomkyrklig kritik.

Kyrkomusikens kraft!

Musiken är en Guds gåva och en omistlig del av ett levande kyrkoliv. Kyrkomusiken bidrar till att bära, utforska och fördjupa tron. Svenska kyrkan har ett rikt musikaliskt arv, en kulturskatt som POSK vill förvalta och utveckla vidare. Körsången har en särskild betydelse, som folkrörelse och som uttryck för ideellt engagemang.

 

Kontakt

Välkommen att delta i vår Posk-förenings aktiviteter. Kontakta gärna ordföranden Jeurgen Thelander, som också är kyrkorådsordförande i pastoratet. Telefon 070-576 05 33 eller jeurgen.thelander@tvaliljor.se.