Posk i Gränna-Visingsö pastorat

Välkommen till Posk i Gränna-Visingsö pastorat!

Här har Posk en klar majoritet i kyrkofullmäktige. Och det vill vi gärna fortsätta med.

POSK – en kraft att räkna med

Posk finns över hela landet och har förtroendevalda i samtliga 13 stift. I kyrkomötet är vi den näst största gruppen och den klart största obundna gruppen.

Aktiva Poskare

Våra kandidater hämtar vi direkt från församlingslivet i våra båda församlingar och vi ordnar möten för att informera medlemmar och andra intresserade för att locka fler pastoratsbor till att bli intresserade av hur förtroendevalda och frivilliga samverkar med pastoratets anställda för att bygga ett levande och berikande församlingsliv.

Anrik bygd

Pastoratet innefattar de anrika platserna Gränna och Visingsö, som utvecklades av Per Brahe d.y. Kyrkans kulturrikedomar från medeltiden har naturligtvis satt sin prägel på verksamheten, som en viktig del av samhället i Gränna och på Visingsö.

Posk vill att Svenska kyrkan i Gränna-Visingsö ska:

  • erbjuda barnfamiljer närvaro, gemenskap och växt
  • ge barn och unga möjlighet att möta kyrkomusiken och pröva på den
  • ta till vara på vårt rika kulturarv genom att kyrkor och kyrkogårdar ska vara välskötta, tillgängliga och öppna för besök och enskild andakt
  • betona vikten av att vi är ett pastorat bestående av två församlingar
  • förmedla befrielse, hopp och livsmod genom ett medvetet diakonalt arbete
  • arbeta för att ideella medarbetare efterfrågas, utbildas, uppmuntras och ges ansvar i församlingarna
  • se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
  • respektera individen och glädjas åt mångfalden
  • ha en organisation och struktur som främjar kyrkans uppdrag
  • vara brobyggare mellan kyrkor och värna om vår vänortsförsamling i Woodstock, England

Kontakt

Välkommen att delta i vår Posk-förenings aktiviteter. Kontakta gärna ordföranden Jeurgen Thelander, som också är kyrkorådsordförande i pastoratet. Telefon 070-576 05 33 eller jeurgen.thelander@tvaliljor.se.