POSK i Lunds stift

I Lunds stift finns flera lokala POSK-grupper. Vill du starta en grupp? Eller vill du att den partipolitiskt obundna gruppen som du är aktiv i ska kopplas till POSK? Ta kontakt med stiftsföreningens ordförande.

Kontakt:
Joakim Persson, ordförande
Tallbacken 2, 374 37 Karlshamn
070-947 19 89 •  joakim.persson@svenskakyrkan.se

 

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK respekterar individen och gläds åt mångfalden och vill
• verka för förståelse och möten mellan olika traditioner
• att alla, oavsett sexuell läggning, bemöts med respekt och förståelse
• självklart se diakoner, präster och biskopar av olika kön

 

POSK i Lunds stift vill trycka på

Diakonin – en kärleksgärning

Diakonen är ett barmhärtighetens tecken, som ska inspirera och stödja alla att ha omsorg om varandra. POSK anser att det ska finnas minst en diakon för varje församling.

Ungdomsarbetet – en framtid

Att församlingarna och pastoraten lägger tillräckliga resurser på̊ barn- och ungdomsarbete. Vi vill satsa särskilt på Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift och involvera dem ännu mera i utvecklandet av stiftets barn- och ungdomsarbete.

Stiftsgårdarna – församlingarnas mötesplats

Stifsgårdarna Åkersberg och Södra Hoka är viktiga mötesplatser för Lunds stift. POSK vill satsa på stiftsgårdarna så att de kan fortsätta bidra till enskilda personers och församlingars utveckling.

Ideellt arbete – en levande kyrka

POSK vill att Lunds stift satsar ännu mer på att utveckla arbetet med ideella medarbetare i församlingarnas arbete. Vi tror att det är en stor del av hur kyrkan ska möta de utmaningar som finns i både nutid och framtid.

Igår 23/3 hade POSK i Lunds Stift årsmöte på Stiftsgården Åkersberg i Höör.