fbpx

I en kyrka nära dig?

Var går du i kyrkan? Hur nära har du till din närmaste gudstjänst?

Själv har jag 1,7 km till den kyrkan där jag oftast går i gudstjänst. Det tar mig 10 minuter med buss och 5 min med bil (20-30 min att promenera). Jag har också 850 m till den kyrka som ligger närmast mig. Och 2,1 km till ytterligare en nära kyrka. Som boende rätt så centralt i Göteborg kan jag alltså välja på flera olika kyrkor (givetvis betydligt fler än dessa tre) och en mängd olika gudstjänster. Och jag vet prästerna i dessa församlingar också går i gudstjänsterna när de inte själva tjänstgör.

Varför ställer jag de här frågorna? Jo, jag läser i Kyrkans Tidning om att var femte kyrka inte används till gudstjänster regelbundet.
Kyrkans Tidning: En av fem står tom>>

Och jag läser Dag Sandahls blogg där han är djupt oroad över gudstjänsterna i sin närhet.
Dag Sandahl: Läser Smålandsposten>>
Dag Sandahl: Leverera!>>

Sandahl oroar sig för att det är få gudstjänster, att det är få högmässor och att prästerna inte leder gudstjänster i de församlingarna där de tjänstgör.

Så min fråga till dig är – hur långt har du det till din närmaste kyrka? Och hur långt är det till din närmaste söndagliga gudstjänst?

Vi i POSK skriver i vår Vision och program:
I hela landet ska det finnas rimliga möjligheter att delta i kyrkans gudstjänstliv och verksamhet.
(…)
POSK slår vakt om kyrkans närvaro i hela landet genom de territoriella
församlingarna, som är ett uttryck för ansvaret för alla som tillhör kyrkan oavsett var de är bosatta. De territoriella församlingarna är basen för kyrkans verksamhet, vilket innebär ett ansvar för alla som vistas inom församlingens område.
(…)
Kyrkans tro tar sig uttryck i en församlingsgemenskap med ett levande
gudstjänstliv som centrum. Att bygga levande och missionerande församlingar på dopets grund är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse för alla som tillhör kyrkan. Gudstjänsten är hela församlingens gåva och ansvar. Frivilligas ansvarstagande i gudstjänsten ska uppmuntras.

Det är angeläget med en bredd i gudstjänstformerna och att det finns en mångfald av uttryckssätt i gudstjänsten för olika åldrar och livssituationer. För en kristen kyrka är tron på Jesus Kristus som vår frälsare grundläggande. Detta behöver framträda tydligt så att inte evangeliet går förlorat och ersätts av enbart allmänreligiösa eller etiska frågor.

100 dagar…

För tredje året i rad utmanas bloggare att blogga 100 dagar i rad. Förra året var jag en av de som antog utmaningen och bloggade via den här bloggen 100 dagar i rad.

Och nu är det dags igen. Från och med 1 mars drar bloggandet igång. Och jag har åter antagit utmaningen. Vågar du?

Tänk vad roligt det skulle vara om kyrkans bloggare passade på att synas och höras under 100 dagar! En utmaning för kyrkoherdar, präster, diakoner, musiker, pedagoger, frivilliga och andra engagerade i kyrkan att anta
utmaningen! Jag vågar – vågar du?

Tidningen Dagen skriver ut bloggutmaningenhttp://www.dagen.se/nyheter/kristna-redo-for-bloggmaraton/

Läs om Blogg100 här>>

 

Snart börjar Svenska kyrkans fastekampanj

Var åttonde människa i världen går till sängs hungrig. Två miljarder människor har inte tillgång till näringsrik mat. Samtidigt lever stora delar av världens befolkning med ett överflöd av mat. Så kan vi inte ha det! Var med i årets fastekampanj och gör ALLT för att utrota hungern.

Med temat ALLT för att utrota hungern ligger fastekampanjens fokus på det vi tillsammans kan göra i Sverige och världen för att minska hungern. Vi tittar särskilt på Haiti och Kambodja i 2014-års kampanj. I båda länderna stödjer Svenska kyrkan projekt för att stärka människors självförtroende, arbeta för jämställdhet och lära ut hur man på ett hållbart sätt kan få rikare skördar – samtidigt som man minskar sårbarheten i jordbruket.

svenskakyrkan.se/matkasse

Svenska kyrkans matkasse levererar inga varor vid dörren. Istället får utsatta människor runt om i världen redskap att försörja sig själva och få mat på bordet. Kassen innehåller bland annat brunnar, träd, små lån, utbildning i jordbruk och bevattningsteknik. Helt enkelt; allt som krävs för att människor ska kunna försörja sig själva.

På webbsidan svenskakyrkan.se/matkasse kan enskilda personer själva gå in och köpa Svenska kyrkans matkasse. Tipsa gärna om att besöka webbsidan!

Här hittar du mer information och inspiration om årets fastekampanj.

https://internwww.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/fastekampanjen-2014

Att våga missionera på hemmaplan

Jag har tillsammans med min familj varit på semester i två veckor. Vi var i Orlando, USA och besökte flera olika nöjesfält (Disney, Universal studio, Busch gardens, Seaworld med mera) samt Kennedy Space Center.

En av parkerna som vi besökte var "The Holy land experience". Det var en liten park där de byggt upp olika delar av bibeln och Jesus liv, för att på detta sätt åskådliggöra vad som hänt och och hur det såg ut.

Där fanns julkrubbor i naturlig storlek. Där fanns en "gata" i gamla Jerusalem. Där fanns templet. Där fanns salen på övre våningen. Där fanns en stor modell  av Jerusalem vid år 0. Där fanns västra muren (där det gick att stoppa in bönelappar. Lapparna skickades sedan en gång i månaden till Jerusalem och stoppas in i den riktiga Västra muren i Jerusalem). Där fanns en lekpark med arkens alla djur för barnen att leka med. Och man kunde gå genom det delade röda havet.

Allt presenterades på ett mycket amerikanskt, glittrigt och kitschigt vis. De hade också en stor teater som rymde ca 2000 personer där de dagligen spelade flera olika pjäser och berättelser om Jesus och ur bibeln.

För en svensk så kändes detta väldigt konstigt. Jag tror inte att det hade gått att göra något liknande i Sverige. Eller hade det det?

Trots min kluvenhet till mycket måste jag ändå beundra dessa människor som har skapat den här parken. De vill inget hellre än att berätta om Jesus och de berättelser som står i bibeln. De vill inget hellre än att människor ska få ta del av den stora berättelsen och komma till tro på Jesus Kristus. Och de vill erbjuda människor, som inte har möjlighet att själva åka till Israel, en chans att få ta del av hur det kan se ut och hur det kan vara där. Det blev jag imponerad av – trots glittret, kitschet och allt vad det innebar.

Vi har i Svenska kyrkan ett projekt som heter Dela tro Dela liv – ett missions och undervisningsprojekt som ska pågå under minst tre år.

Visionen för Dela tro – dela liv är att de människor Svenska kyrkan möter och står i relation till ska ha en sådan förtrogenhet med kyrkans tro och tradition att de kan erfara, förstå och uttrycka evangeliet om Jesus Kristus.

Skulle Svenska kyrkan kunna bygga en upplevelsepark som bygger på bibelns berättelser och budskap? Det finns ju en tradition med levande julkrubbor och kyrkospel. Går det att utveckla det?

Dessa åtta gick vidare till biskopsstolen i Lund

I dag fredag har det pågått nomineringsval inför biskopsvalet i Lund.

14 kandidater pläderades det för under dagen.

 • Anders Göranzon
 • Fredrik Modéus
 • Karin Burstrand
 • Per Kristiansson
 • Michael Persson
 • Anders O Johansson
 • Ingegerd Sjölind
 • Mikael Winninge
 • Lena Petersson
 • Olle Carlsson
 • Eva-Lotta Grantén
 • Johan Tyrberg
 • Kerstin Wimmer
 • Mats Hermansson

Fem kvinnor och nio män på listan.

Men det var dessa åtta som gick vidare till behörighetsprövning och hearing som äger rum den 7 mars. En kvinna och sju män.

 1. Fredrik Modéus 16 procent,
 2. Mats Hermansson 14 procent,
 3. Johan Tyrberg 13 procent,
 4. Michael Persson 12 procent,
 5. Eva-Lotta Grantén 9 procent,
 6. Anders O Johansson, 8 procent,
 7. Olle Carlsson 8 procent,
 8. Per Kristiansson 5 procent,

Biskopskandidater>>

Tisdagen den 18 mars äger val rum. Biskopsvigningen sker den 24 augusti.

Tidsplan biskopsval Lund>>

Äntligen! Diskussion om surrogatmödrar samt om eutanasi!

Jag läser i Kyrkans Tidning (stod på webben 4 februari) att delar av biskopsmötet har haft en utbildning om surrogatmödraskap.

Så här stod det på webben hos Kyrkans Tidning: "Biskoparna lär sig om surrogatmödraskap">>
I fredags hade ett antal biskopar tillsammans med delar av kyrkostyrelsen ett andra seminarium om reproduktionsmedicin. Det var efter Statens medicinsk-etiska råds rapport om assisterad befruktning, där man bland annat sa ja till ett altruistiskt surrogatmödraskap, som biskopsmötet tog initiativ till dem. Seminarierna är till för diskussion och ska inte resultera i något yttrande. – Det här är lite nytt för biskopsmötet. Biskoparna ges möjlighet att fördjupa sig i frågor men behöver inte omedelbart ge ett svar, säger Cristina Grenholm, kyrkosekreterare och chef för Sekretariatet för teologi och ekumenik vid kyrkokansliet i Uppsala.  Docent i etik, Kristin Zeiler, vid Linköpings universitet och universitetsadjunkt i juridik, Jane Stoll, vid Uppsala universitet har medverkat. Senare i februari anordnas ett liknande seminarium om eutanasi. 

Elisabet Sandberg
elisabet.sandberg@kyrkanstidning.se

Jag säger Äntligen!

Svenska kyrkan måste hantera dessa frågor och biskopsmötet är verkligen en av instanserna där de måste sätta sig in dessa komplexa frågor. Det är biskoparna som ska vara vägledande i de teologiska frågorna, det är biskoparna som sitter i läronämnden och i teologiska kommittén och de ska veta vad detta handlar om.

Och när de vet vad det handlar om så ska de sätta frågorna i ett djupare teologiskt perspektiv. Och det tror jag att var och en av oss förstår att det är inget som man river av på 15 minuter. Utan detta måste få ta tid, det måste få diskuteras, ältas och konfronteras på olika sätt.

För när lagstiftningen sedan är klar i samhället så ska kyrkan var klar med sitt ställningstagande.

Och jag förstår att det finns många sidor av detta. Men det är därför vi behöver hjälpa att belysa det.

Särskilt glad är jag att det också ska bli ett seminarium om eutanasi. Detta är en fråga om jag har försökt att lyfta flera gånger i kyrkomötet, för jag önskar att Svenska kyrkan skulle vara tydliga med att man säger nej till dödshjälp. Där är vi inte ännu. Men kanske kan ett utbildningsseminarium för biskoparna hjälpa till att lyfta frågan ytterligare.

För Svenska kyrkan kan inte yrvaket stå inför fullbordad lagstiftning och säga att vi inte vet vad vi tycker.

Att se ett ljus i mörkret – även som förtroendevald

I går var jag på utbildning för nyvalda förtroendevalda. De som höll i kursen tittade lite skeptiskt på mig när jag kom… "…men, du kan väl redan allt?" sa de. Men nej, nej, så är det inte alls. Trots att jag har varit förtroendevald sedan förra seklet så kan jag inte alls allt!

Framförallt så är det många nya regler som kyrkomötet infört i kyrkoordningen. (även om jag varit med och beslutat om dem så innebär det inte att jag kommer ihåg allt.)

Och sen är det alltid bra att höra vad de helt nya får höra på en utbildning.

Jag pratade med en av deltagarna som var helt ny som förtroendevald. Hon hade blivit invald i en församling där hon bor, men inte bott så länge. Hennes nomineringsgrupp hade fått fem mandat, men de hade bara en person på listan.

Nu sitter hon i församlingens kyrkofullmäktige, församlingens kyrkoråd och församlings arbetsutskott. Hon sa att hon kände sig helt förvirrad och inte riktigt visst hur hon skulle ta in allt. Det kändes nästan övermäktigt.

Och visst kan det kännas så – det är helt naturligt när man kommer in i en en helt ny uppgift. Men tanken med de utbildningarna som erbjuds är just att hjälpa till att räta ut frågetecknen och att man ska få ett ansikte på personer som man kan fråga om man har någon mer fråga. Det går att se ett ljus i mörkret!

Jag uppmanar er alla – gamla som nya förtroendevalda, att försöka vara med på så många utbildningar som möjligt. Det kommer att erbjudas utbildningar i början på mandatperioden, men även senare.

Och våga fråga! Be någon i ditt kyrkoråd att de kan vara mentor till dig, så att du har någon som du kan fråga. Ingen fråga är för dum eller svår. Allt går att få en rätsida på, även om det ibland kan ta lite tid.

Den boken som utbildningen igår hänvisade till är den utmärkta boken "Uppdrag Förtroendevald" utgiven av Verbum. Det är en bok som jag hoppas att ni alla har tillgång till om du är förtroendevald. Till boken finns en alldeles utmärkt och levande webbsida där du hittar mer information och superbra länkar till olika nyttiga webbsidor. Reglelverk, tips, information och allt annat som kan vara bra att ha tillgång till som förtroendevald.

Gå gärna in och titta på den webbsidan! (där hittar du också till utbildningen i barnkonsekvensanalys)

www.uppdragfortroendevald.se

700000 frivilliga till Svenska kyrkan

Svenska kyrkan meddelar i dag i ett pressmeddelande att 700 000 personer kan tänka sig att engagera sig ideellt i Svenska kyrkan. Framförallt kan dessa personer tänka sig att göra en insats inom kyrkans sociala arbete.

Det här är fantastiska siffror!

Nu måste alla nyvalda kyrkoråd fundera över hur de kan hjälpa församlingen att hitta vägar att nå alla dessa människor.

My news desk: 700 000 vill engagera sig i kyrkan>>

Ur POSK vision och program:

Svenska kyrkan har uppdraget att ge tron vidare i varje tid. POSK anser att det är nödvändigt med en genomarbetad missionsstrategi som är välkomnande och sändande, där varje människa uppfattas som en gåva och en resurs i församlingen. För dem som i vuxen ålder närmar sig kyrkan ska församlingen kunna erbjuda en genomtänkt och inbjudande vuxenundervisning där människor möts med respekt och erbjuds stöd att växa i kyrkans tro och gemenskap.
(…)
I Svenska kyrkan finns det och behövs många som tar ansvar och gör ideella insatser inom olika områden. POSK vill, som ett uttryck för vår kyrkosyn, värna om det ideella engagemanget och ta till vara de frivilligas olika kompetenser samt stimulera och utveckla engagemanget genom utbildning, delaktighet, inflytande och ansvar.

I en levande församling tar sig tron uttryck i kärlek och praktisk diakonal omsorg. Församlingsdiakonin är omistlig, och innebär att stå på de utsattas sida och vara deras röst i kyrka och samhälle. Nöden är skiftande och behoven är stora, och ska inte och kan inte mötas endast av församlingens anställda. Diakonen är ett barmhärtighetens tecken, som ska inspirera och stödja alla att ha omsorg om varandra. POSK anser att det bör finnas minst en diakon i varje pastorat

Utredning om kontrakten

Kyrkostyrelsen beslöt i september 2012 att utreda kontraktets uppgifter, ställning och indelning. I oktober gavs Ingegerd Sjölin uppdraget.

Nu finns utredningen klar och du kan läsa den via länk här:

http://svenskakyrkan.se/utredningar

Ingegerd Sjölin föreslår följande ändringar i sin utredning:
(min sammanfattning efter genomläsning av utredningen)

 • Att alla kontrakt övergår till att heta Prostområden 1 januari 2015
 • Stiftstyrelserna ska göra en genomgång av indelningen så att den blir ändamålsenlig både geografiskt och via kommunikationer. Detta ska vara gjort och genomfört senast 31 december 2016 och rapporteras till kyrkostyrelsen.
 • Stiftsstyrelserna ska se över alla namnen och rapportera den nya namnen till kyrkostyrelsen senast 31 december 2016.
 • Kontrakten ska inte utgöra valkretsområden för stiftsfullmäktige. Men ska vara kvar som valkrets till biskopsval.
 • Annan präst än den som är kyrkoherde i prostområdet kan utses till prost om synnerliga skäl föreligger.
 • Även diakonerna ska höras innan biskopen utser prosten.

Jag är lite oklar över hur gången är nu. Jag gissar att kyrkostyrelsen kommer att behandla utredningen vid kommande sammanträde och att den sedan går ut på någon slags remiss.

Läs hela utredningen här: