fbpx

Småskrifter från POSK

Här samlar vi de tre småskrifter som är utgivna av POSK.

 

Småskrifter

Det finns flera frågor som är särskilt viktiga för POSK, frågor som kan vara svåra att sätta sig in i utan att ha fått en förklaring till varför POSK tycker som vi gör. Ett exempel på en sådan fråga är indirekta val – vad menar POSK när vi anser att Svenska kyrkan ska återgå till indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte?

I det vi kallar småskrifter samlar vi texter som beskriver olika frågor lite djupare. En del småskrifter är längre, några är kortare, men de ger alla några olika infallsvinklar på de frågor vi anser är viktiga för Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan och demokratin – Ny layout, samma innehåll!

I det första häftet publicerar vi en text skriven av Anders Bexell, tidigare stiftsdirektor i Göteborg, där han beskriver Svenska kyrkan och vår demokrati. Här lyfts flera argument som talar för att Svenska kyrkan skulle gynnas av att återgå till indirekta val – argument som väl svarar mot den linje som POSK länge har drivit.

Nedladdningsbar PDF:
Svenska kyrkan och demokratin

Indirekta val – varför och hur? – Ny upplaga, nya förslag!

I det andra häftet publicerar vi en text skriven av Hans-Olof Andrén, tidigare ordförande för POSK, där han beskriver hur ett indirekt valsystem tidigare såg ut och hur det skulle kunna se ut idag. Här lyfts argument som talar för att Svenska kyrkan skulle gynnas av att återgå till indirekta val.

Nedladdningsbar PDF:
Indirekta val – varför och hur?

Svenska kyrkan – identitet & organisation – Ny småskrift!

I det tredje häftet publicerar vi en text skriven av Erik Eckerdal, teol. dr. i ekumenik vid Uppsala universitet och direktor för Samariterhemmet diakoni i Uppsala, där han beskriver Svenska kyrkans identitet och organisation och visar på behovet av en enklare organisation och en tydligare kyrka som gestaltar ett trovärdigt ansvarstagande och en äkta identitet till grund för den demokratiska kyrka som alla Svenska kyrkans medlemmar är del av.

Nedladdningsbar PDF:
Svenska kyrkan – identitet & organisation

Såhär läser du småskrifterna:

Här nedan kan du läsa de två småskrifterna direkt på hemsidan.
Du kan också ladda ned dem som PDF-version genom att klicka på länkarna under rubrikerna här ovan och läsa dem i din dator, surfplatta eller telefon.

Trevlig läsning!