POSK i Uppsala pastorat

POSK i Uppsala pastorat har erfarenhet, engagemang och förankring i församlingarna. Idag är vi en av de största nomineringsgrupperna i Uppsala med och kan därmed få genomslag för idéer och vara med och påverka beslut. Att vara med i POSK, ställa upp för POSK eller rösta på POSK gör skillnad.

POSK innehar under mandatperioden 2022-2025 två av 10 platser i pastoratets kyrkoråd, ordförandepost i fastighetsutskottet och ordförandeposter i 2 av 5 församlingsråd. I de flesta utredningar och projekt som drivs lokalt finns någon från POSK med i styrgrupp eller arbetsgrupp. Inom gruppen finns kompetens inom ett stort antal områden. Det är en stor trygghet och styrka.

Vi är engagerade och angelägna om att förvalta det vi kan och hela tiden lära oss mer om kyrkans uppdrag och organisation. Vi är kvinnor och män, och vi representerar olika åldrar och tre generationer.

Det har funnits partipolitiskt obundna grupper inom Svenska kyrkans församlingar i Uppsala under många år, så vi bär med oss lång erfarenhet av styrelsearbete i församlingarna och i Uppsala pastorat.

Här på sidorna kan du hitta information av olika slag. Om du inte finner vad du söker – ta kontakt och fråga!

Om oss och kontakt

Vill du veta mer och få kontakt med någon i styrelsen för POSK i Uppsala finns alla kontaktuppgifter på sidan Om oss & Kontakt. Här kan du också bli medlem.

Vad vill vi – program

Vill du vad POSK står för i hela landet hittar du det på Vision och program för POSK.  Det står vi förstås bakom här i Uppsala också, och vi har även några områden vi särskilt vill lyfta fram lokalt. Vill du veta mer om programmet och vad POSK i Uppsala särskilt arbetar för hittar du informationen på Vårt program.

Kyrkovalet 2021

Här finner du listorna på alla kandidaterna för POSK som ställde upp i valet 2021.

Valda till uppdrag 2022-2025

Vill du veta vilka som representerar POSK i Uppsala pastorat just nu? I så fall hittar du informationen på Valda till uppdrag.