POSK i Uppsala pastorat

POSK i Uppsala har erfarenhet, engagemang och förankring i församlingarna. Idag är vi en av de största nomineringsgrupperna i Uppsala, och kan därmed få genomslag för idéer och vara med och påverka beslut.

POSK innehar under mandatperioden 2018-2021 posten som ordf i kyrkorådet, och ordförandeposter i 2 av 5 församlingsråd. I de flesta utredningar och projekt som drivs lokalt finns någon från POSK med i styrgrupp eller arbetsgrupp. Inom gruppen finns kompetens inom ett stort antal områden. Det är en stor trygghet och styrka.

Vi är engagerade och angelägna om att förvalta det vi kan och hela tiden lära oss mer om kyrkans uppdrag och organisation. Vi är kvinnor och män, och vi representerar olika åldrar och tre generationer.

Det har funnits partipolitiskt obundna grupper inom Svenska kyrkans församlingar i Uppsala under många år, så vi bär med oss lång erfarenhet av styrelsearbete i församlingarna och i Uppsala pastorat.

Kontakt

Du får enklast kontakt med POSK i Uppsala genom representanter från styrelsen

Martin Nilsson,  ordförande, martin.nilsson.gu@gmail.com

Eva-May Ohlander, sekreterare, eva-may.ohlander@telia.com

Du kan också ta kontakt via Facebook: facebook.com/poskuppsala

Möten

POSK i Uppsala bjuder regelbundet in till medlemsmöten.

Medlemskap

Medlemskap i POSK i Uppsala är öppet både för den som vill visa sitt stöd och för den som vill göra en insats. Det kostar 50 kr för ett år.