Kontaktperson för POSK-föreningen i Trosa är Gunnar Karltorp

Stora Hunga
619 91
TROSA

karltorp@crossnet.se

46 70 816 28 15