POSK i Stora Lundby

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Stora Lundby pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

POSK i Stora Lundby-Östad pastorat

Kontakt: , Anders Dahllöw anders.dahllow(at)telia.com

Kyrkoval 2017

Läs POSKs valsedel för Stora Lundbys pastorat här:
Valsedel Stora Lundby-Östads pastorat.

Läs valsedeln för Mölndal och Partille-Lerums valkrets
i stiftsfullmäktigevalet och
valsedeln för kyrkomötesvalet här.

Förtroendevalda 2014 – 2017
Hanna Hermansson
Anders Dahllöw
Ingela Olsson
Nicklas Lövström
Tina Dahllöw
Magnus Birkhorst
Henry Forsberg
Malin Odén
Magnus Löndén

Röst- och mandatfördelning Valår: 2013
Val till: Stora Lundby-Östad pastorat
Beslutande organ: Kyrkofullmäktige
Antal mandat: 25

Nomineringsgrupp Röstetal Procent Mandat
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 136 24,55 6
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 186 33,6 9
Samverkan i Stora Lundby-Östad 138 24,9 6
Östad församlingslista i Stora Lundby-Östad 94 17,0 4

Giltiga röster:   554
Ogiltiga röster:   23
Summa avgivna röster: 577
Röstberättigade: 5477
Valdeltagande: 10,53%

Bilden överst på sidan är från Wikipedia.