POSK i Luleå domkyrkoförsamling

När du lägger din röst den 17 september – välj då förtroendevalda med sitt främsta engagemang för kyrkan! Välj POSK!

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

För första gången finns nu möjligheten att rösta på POSK i Luleå domkyroförsamling! POSK Luleå domkyrkoförsamling består av människor i olika åldrar, med olika yrken och bakgrund. Det vi har gemensamt är att vi alla är engagerade i församlingens verksamhet. Vi är på olika sätt aktiva i gudstjänstlivet och frivilliga i olika sammanhang, t ex som kyrkvärdar eller medlemmar i internationella gruppen. Våra hjärtefrågor är bland annat; diakoni, frivillighet, mötesplatser, musik, gudstjänst och internationella frågor. Se gärna mer i vårt valprogram samt i våra kandidatpresentationer.

 

Mer information om kyrkovalet:

https://www.svenskakyrkan.se/luleadomkyrko/kyrkovalet-i-lulea-domkyrkoforsamling

 

Vårt valprogram:

Valprogram

 

Kandidater (se mer under fliken till vänster, kandidatpresentationer):

  1. Hans Brusewitz, lagman, Skurholmen
  2. Anna-Sol Renberg, diakon, Bredviken
  3. Georg Johansson, driftchef, Centrum
  4. Anna Jonsson, husmor, Lövskatan
  5. Anna Wallström, projektledare, Kronan
  6. Stefan Karlsson, planerare, Centrum

 

Valsedel 2017*:

valsedel

 

Kontaktpersoner:

Hans Brusewitz
070-683 17 81, hans.brusewitz@gmail.com

Anna-Sol Renberg,
070-226 51 63, renberg.annasol@gmail.com

 

*  Anmärkning; Hans Lindberg har avlidit 28/7