POSK i Salems församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Salems församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 
POSK i Salems församling har 3 mandat i kyrkofullmäktige och är även representerat i kyrkorådet.

För mer information eller intresse att engagera sig i frågor rörande det lokala arbetet i Salems församling kontakta gärna
gruppledaren Bernd Priemer.

Välkommen!

Kontaktperson:
Bernd Priemer
070-767 39 54, 08-532 523 20
E-post: bwpprivat@gmail.com