POSK i Enköpings pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, består av kyrkligt engagerade personer som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
Den som kandiderar i kyrkovalet för POSK utgår i sitt uppdrag som förtroendevald enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Välkommen!

POSK i Enköpings pastorat är en alldeles nybildad grupp. På rekordtid har vi samlat en kandidatlista till kyrkovalet 2021 och formulerat de fem viktigaste frågorna som vi ska driva i pastoratet om vi får förtroendet.

Värna de lokala församlingarnas liv.

I en tid då krafter också inom kyrkan strävar mot sammanslagningar och stordrift drar POSK åt andra hållet. De lokala församlingarna måste ha stor frihet att råda över sig själva. Pastoratet får absolut inte bli en enda församling, för det skulle slå sönder det lokala arbetet helt. Denna uppfattning driver POSK konsekvent även i stiftet och kyrkomötet.

Diakoni är mission.

Människor som marginaliserats och av olika skäl finns i samhällets utkant är kyrkans centrum. Kyrkan är inte till för sig själv utan för att ”rädda den flämtande lågan och räta det böjda strået”. Det lokala diakonala arbetet ska stärkas, och förutsättningarna för pastoratet att bli en icke-kommersiell välfärdsaktör till exempel inom äldreomsorgen ska undersökas.

Skapelsen är vår nästa.

Svenska kyrkan har på nationell nivå beslutat att kyrkan ska vara klimatneutral år 2030. Enköpings pastorat måste snarast upprätta en färdplan dit. Inför samtliga beslut behövs en klimatkonsekvensanalys.

 

Låt gravstenarna stå kvar.

Det kristna framtidshoppet har burits av många generationer före vår, och om det vittnar gravstenarna på våra kyrkogårdar. De är en del av vårt kristna och kulturella arv, och ska inte i onödan tas bort från rymliga kyrkogårdar.

Från tro till handling.

Det har gått många årtionden sedan de flesta förtroendevalda i pastoratet och dess församlingsråd konfirmerades. Alla ska erbjudas en grundkurs i kristen tro. Ur det kan en ny församlingsinstruktion växa fram.

Vår lokala lista ser ut så här:

1. Johan Krafve, 52, kansliråd, Villberga
2. Carina Norlén, 57, diakon, Sparrsätra-Bred
3. Anne Lenke, 54, gymnasielärare, Enköping
4. Anders Cyrillus, 69, pensionerad ingenjör, Veckholm
5. Stefan Sundbäck, 59, präst, Enköping
Kontakta gärna mig, Erika Cyrillus, om du vill veta mer, engagera dig och stötta POSK.
Telefonnummer till mig 0730-55 80 48, mejl erika@kyrktuppen.se

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

POSK finns på alla kyrkans nivåer och i alla stift. Vill du veta mer om POSK finns information på sidan Vision och program.