POSK i Örebro pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Örebro pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Välkommen till POSK i Örebro pastorat!

POSKs lokala grupp i Örebro verkar i åtta församlingar; Adolfsberg, Almby, Edsberg, Mosjö-Täby, Längbro, Mikael, Nikolai och Olaus Petri.

 

Vi arbetar för att:

Utveckla kyrkans roll i närsamhället

 • Samtala med de olika religionerna, trossamfunden och livsåskådningarna och verka för respekt och tolerans i vårt mångkulturella närsamhälle
 • Samverka med aktörer med human profil i lokalsamhället som ideella föreningar, St Lukas, Tegelbruket, Sensus, m.fl.
 • Miljöcertifiera pastoratet enligt kyrkans miljödiplomering
 • Hävda en ansvarfull förvaltning av pastoratets ekonomi, som lämnar bidrag till kommande generationer
 • Stärka den internationella solidariteten

 

Stärka kyrkans sociala roll

 • Stärka kyrkans sociala roll
 • Omfördela resurser till diakonins sociala insatser
 • Utveckla mötesplatser för studenter och nyanlända
 • Stärka den växande caféverksamheten
 • Stödja Örebro Stadsmission
 • Visa kyrkans kulturarv i Bibel och kyrkoår, byggnader och konst, musik och sång

 

Stödja församlingarnas självbestämmande och utveckling

 • Betona församlingarnas varierade gudstjänstliv, församlingsarbete och självbestämmande
 • Fortsätta att arbeta för att fler döps och konfirmeras
 • Stärka verksamheten bland barn och ungdomar
 • Verka för att öka de ideellas roll

 

Styrelse:
Johan Unger, ordförande
Marianne Sindmark, vice ordförande
Karin Forsling, sekreterare
Margareta Bratt, kassör
Margareta Anshelm
Gabriel Sjölin
Josefine Carlsén

Kontakt:
Johan Unger: johanunger37@gmail.com
Margareta Anshelm: margareta.anshelm@comhem.se

Medlemskap erhålles genom kontakt med ordföranden eller sekreteraren i styrelsen och insättning av 100 kr på pg 4396008-7.

 

Toppbild: Örebro slott. Foro: David Castor. Eget arbete, CC0.