POSK i Örebro pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Örebro pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Bli medlem!

Medlemskap erhålles genom kontakt med ordföranden i styrelsen samt insättning av 100 kr (50 kr <25 år) på pg 4396008-7.

 

Styrelse:

Johan Unger, ordförande
Gabriel Sjölin, vice ordförande
Karin Forsling, sekreterare
Margareta Anshelm, kassör
Josefine Carlsén, ledamot
Marianne Sindmark, ledamot
Theresia Jakobsson, ersättare

 

Vill du veta mer?

Kontakt:

Johan Unger: johanunger37@gmail.com

 

Toppbild: Örebro slott. Foro: David Castor. Eget arbete, CC0.