POSK i Örebro pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Örebro pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Kyrkoval 2021

19 september 2021 är det återigen dags att gå till valurnorna och rösta i kyrkovalet. Då får Du chans att påverka Svenska kyrkans framtid. Gör skillnad, rösta på POSK för ett partipolitisk obundet Svenska kyrkan.

Bli medlem!

Bli medlem i POSK i Örebro! Medlemskap erhålles genom kontakt via mail samt insättning av 100 kr (50 kr <25 år) på pg 4396008-7

Vill du veta mer?

Kontakt:
poskiorebro@gmail.com

 

Styrelse:

Gabriel Sjölin, Ordförande
Karin Forsling, vice Ordförande
Josefine Carlsén, Sekreterare
Torkel Freed, Kassör
Marianne Sindmark, Ledamot
Johan Unger, Ledamot
Leif Hjalmarsson, ersättare

 

Toppbild: Örebro slott. Foro: David Castor. Eget arbete, CC0.