POSK i Umeå pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

POSK i Umeå pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Välkommen till POSK i Umeå pastorat!

Här kan du läsa vårt program för den nuvarande mandatperioden 2018-2021.

Det viktigaste ur programmet kan du läsa i den valbroschyr vi gav ut inför kyrkovalet 2017.

Alla våra kandidater till Umeå pastorats kyrkofullmäktige hittar du på vår valsedel.

 

Umeå pastorat består av sex församlingar:

Umeå Stadsförsamling,
Ålidhems församling,
Umeå Maria församling,
Tegs församling,
Umeå landsförsamling och
Tavelsjö församling.

I fem av dessa församlingar finns POSK-grupper. Vi samverkar och har en gemensam styrelse och gemensam ekonomi.

I kyrkovalet 2017 fick POSK i Umeå 33% av rösterna, och har 18 mandat av 53 i pastoratets kyrkofullmäktige. Övriga grupper i fullmäktige är (s) med 20 ledamöter, (c) med 5, (Kr) med 3, (Mpsk) med 2, (BA) med 2, (FK) med 2 och (SD) med 1.

POSK har fyra av tolv ordinarie ledamöter i kyrkorådet och två av fem i kyrkorådets arbetsutskott.

Kontaktperson för POSK i Umeå:

Sune Pettersson,
090-77 72 77, 073-047 71 53.
ksunetpettersson@gmail.com 

POSK i Umeå pastorat:
Medlemsavgiften är 100 kr per mandatperiod (2022-2025).
Nya medlemmar som betalar medlemsavgift under 2021 får tillgodoräkna sig denna för hela den kommande mandatperioden (2021-2025). Medlemsavgiften betalas in till Swishnummer 123 559 44 78 eller bankgironummer 379-6265. Var noga och ange att det gäller POSK i Umeå och ditt namn. Lägg gärna till din e-postadress.