POSK i Umeå pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Umeå pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Kyrkoval 2017

 

Välkommen till POSK i Umeå pastorat!

Här kan du läsa vårt program för den kommande mandatperioden (2018-2021).

Det viktigaste ur programmet kan du läsa i vår valbroschyr där du också hittar bilder på flera av våra kandidater.

Alla våra kandidater hittar du på vår valsedel.

 

Umeå pastorat består av sex församlingar:

Umeå Stadsförsamling,
Ålidhems församling,
Umeå Maria församling,
Tegs församling,
Umeå landsförsamling och
Tavelsjö församling.

I fem av dessa församlingar finns POSK-grupper. Vi samverkar och har en gemensam styrelse och gemensam ekonomi.

I kyrkovalet 2013 fick POSK i Umeå 34% av rösterna, och har 18 mandat av 53 i pastoratets kyrkofullmäktige. Övriga grupper i fullmäktige är (s) med 19 ledamöter, (c) med 5, (Kr) med 4, (Mpsk) med 3, (BA) med 2 och (FK) med 2.

POSK har fem av tolv ordinarie ledamöter i kyrkorådet och två av fem i kyrkorådets arbetsutskott.
Ordförande i kyrkorådet är Leif Hognert, POSK.

Kontaktperson för POSK i Umeå:

Sune Pettersson, ordförande
090-77 72 77, 073-047 71 53.
ksunetpettersson@gmail.com 

POSK i Umeå pastorat: Bankgironummer 5179-6456.
Medlemsavgiften är 100 kr per mandatperiod (2018-2021).
Nya medlemmar som betalar medlemsavgift under 2017 får tillgodoräkna sig denna för hela den kommande mandatperioden (2017-2021).