POSK i Vadstena pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Vadstena pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Vi är församlingsmedlemmar som aktivt vill delta i Svenska Kyrkans församlingsarbete.

POSK vill

– verka för att såväl gudstjänstliv som all övrig verksamhet i Vadstena pastorat ska ges det stöd och de medel som erfordras för att församlingslivet ska utvecklas och det kristna budskapet kunna nå fram till människor som bor eller vistas i Vadstena

– värna de många frivilliga församlingsbornas insatser och på alla sätt uppmuntra lekmännens ansvar i såväl gudstjänst som församlingsarbete

– speciellt verka för den unga generationens engagemang i Svenska kyrkan och stärka kunskapen om kristen tro i alla åldrar

– att det ska vara ”högt i tak” och tillåtet att ha olika åsikter i både stora och små frågor

– slå vakt om vårt kulturliv och verka för att pastoratets kyrkobyggnader är öppna och tillgängliga

Målet är levande församlingar i Vadstena Pastorat

 

Kontaktperson för POSK i Vadstena:
Tommy Paulsson,
Kung Valdemars väg 26,
592 41 Vadstena
tommy.paulsson@gmail.com

Eller
Eva Oskarsson, evak.oskarsson@gmail.com
Viveca Sørensen, 073-938 01 04
Kristina Falk, 073-077 93 94