POSK i Vadstena pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Vadstena pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Vi är församlingsmedlemmar som aktivt vill delta i Svenska Kyrkans församlingsarbete.

POSK vill

  • verka för att såväl gudstjänstliv som all övrig verksamhet i Vadstena pastorat ska ges det stöd och de medel som erfordras för att församlingslivet ska utvecklas och det kristna budskapet kunna nå fram till människor som bor eller vistas i Vadstena
  • värna de många frivilliga församlingsbornas insatser och på alla sätt uppmuntra lekmännens ansvar i såväl gudstjänst som församlingsarbete
  • speciellt verka för den unga generationens engagemang i Svenska kyrkan och stärka kunskapen om kristen tro i alla åldrar
  • att det ska vara ”högt i tak” och tillåtet att ha olika åsikter i både stora och små frågor
  • slå vakt om vårt kulturliv och verka för att pastoratets kyrkobyggnader är öppna och tillgängliga

Målet är levande församlingar i Vadstena Pastorat 


Följ oss på facebook:  POSK i Vadstena

Kontaktpersoner för POSK i Vadstena:

Namn Telefon E-Post
Kristina Falk 073-077 93 94 kina.falk@gmail.com
Eva Oskarsson evak.oskarsson@gmail.com
Viveca Sørensen 073-938 01 04 vivecaoes@outlook.com
Tommy Paulsson tommy.paulsson@gmail.com

.


Är du intresserad av POSK på riksnivån kan du hitta mer information på följande länkar

POSK:s Facebooksida
POSK:s Twitterkonto
POSK:s Instagram
POSK:s Youtubekanal


– Bild överst: Vadstena Klosterkyrka, Foto: Carl-Johan Ivarsson, POSK.