POSK i Mora församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Mora församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

Vill du träffa oss?

Inför valet finns vi på gågatan utanför Kjells foto

Fredagar 14.00 – 16.00

Lördagar 11.30 – 13.30

POSK i Mora anser att det kristna kärleksbudskapet skall prägla
verksamheten – därför skall församlingen driva ett aktivt arbete för
kristna värderingar. Vi finns inom gudstjänst och församlingsgemenskapen
kring våra kyrkor och strävar efter att vara kunniga och kompetenta.
Vår ambition är att utveckla församlingen, stiga fram och ta ansvar.

POSK i Mora vill att församlingen skall se alla medlemmar och ha
omtanke om alla dem som vistas inom församlingen. I Svenska kyrkan är
den lokala församlingen grunden stiftet är den däröver kommande nivån.
Kyrkomötet är det högsta beslutande organet.

POSK i Mora vill att alla medlemmar i Svenska kyrkan skall ha ett direkt
inflytande på valen till de nivåer som är över församlingen, där kyrkans
grundläggande verksamhet bedrivs. Vi anser därför, till skillnad från
POSK på riksnivå, att valen skall vara direkta till stiftsfullmäktige och
kyrkomöte! Vi tror, att det är det, som säkrar ett lokalt inflytande på
representationen!

POSK i Mora anser det viktigt att det skall finnas lokala namn att kryssa på.
Därför ställer följande upp för:

POSK i Norra Dalarnas kontrakt i valet till stiftsfullmäktige:
1. Brita Maria Nordström, Klockarhagen
2. Timo Melakari, Stranden
3. Maria Johnsson, Stormyren
4. Mats Andersson, Bergkarlås
5. Margareta Frödin, Färnäs
6. Kristina Rabenius, Klockarhagen

POSK i Västerås stift i valet till Kyrkomötet:
Timo Melakari, Maria Johnsson, Mats Andersson, Brita Maria Nordström

Vi söker dig som vill vara med att arbeta för att skapa en församling i tiden!
För ytterligare upplysningar kontakta oss:
Brita Maria Nordström; 073-624 19 13
Mats Andersson; 070-792 12 45
Timo Melakari; 070-656 65 31
Maria Johnsson; 073-771 54 88

Med DIN röst kan vi påverka mer!
Genom att sätta in Kr 200: – på vårt bankgiro 5663-6061, POSK i Mora,
blir du en välkommen medlem i vår gemenskap