POSK i Sandvikens pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

POSK har fått 4 mandat i kyrkofullmäktige i Sandvikens pastorat. Stort och varmt tack till alla som har gjort det möjligt!

Valda ledamöter till kyrkofullmäktige i Sandvikens pastorat

Nils Gunnar Kempe

Maria Westerman

Carl Olof Larsson

Linnea Lundström

Valda ledamöter i stiftsfullmäktige i Uppsala Stift

Nils Gunnar Kempe

Ersättare Maria Westerman

 

Välkommen!

POSKs vision är att Svenska kyrkan i Sandvikens pastorat ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus. Att bygga levande och missionerande församlingar i Sandvikens pastorat är en gemensam kallelse för alla som tillhör kyrkan.

Vi vill att Sandvikens pastorat

  • ger närvaro, gemenskap och möjlighet att växa i tro
  • förmedlar befrielse, hopp och livsmod
  • ser och tar vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
  • respekterar individen och gläds åt mångfalden
  • är en tydlig röst i samhället och visar på ett liv i rättvisa och frihet
  • förenklar sin organisation och struktur så att den främjar kyrkans uppdrag
  • är en brobyggare mellan olika kyrkliga traditioner och mellan kristna kyrkor

POSK i Sandvikens pastorat vill arbeta för

-att ideella medarbetare efterfrågas.

– att körsång och kyrkomusik har en tydlig plats för alla åldrar.

– att fler kyrkomusiker har instrumentalundervisning i sin tjänster.

– att Svenska kyrkan tar ansvar för skapelsen genom att motverka klimatförändringarna.

-att värna det kulturarv som våra kyrkor utgör och att de hålls öppna med hög tillgänglighet.

-att vara redo att välkomna varje människa.

Nils Gunnar Kempe
g.kempe14@gmail.com